Orvosi Hetilap, 1962. január (103. évfolyam, 1-4. szám)

ORVOSI HETILAP Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. * DARABOS PÁL DR. . FISCHER ANTAL DR. * HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY D R. * SÓS JÓZSEF DR. * SZÁNTÓ GYÖRGY DR. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Szerkesztő: BRAUN PÁL DR. TARTALOMJEGYZÉK AZ 1962. ÉVRŐL 103. ÉVFOLYAM MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK ^ • Alleram Rezső, Ribári O.: Bulldog orr és dermoid cysta igen ritka együttes előfordulása 945 Altorjay István: Az ivanmirigyek sugárvédelmét biztosító rtg-tubus 179 Aszódi Zoltán, Zombori József: összefüggések a vérsavó kolesz­terin, apesav és bilirubin tartal­ma között különböző sárgasággal járó betegségeikben 2074 Ágoston János, Szlepka G.: Gastro- bamat alkalmazása praemenstruá- ciós syn'dromában 121 Baczyk K., Nomaczyk I., Czarnecki R.t Krasnik W., Adam W.: Alwall- féle művesével végzett haemodia­lysis saját tapasztalatok 2169 ifj. Badó Zoltán, Kovalovszky Lajos: Mucoviscoidosissál társult pneuma­tosis cystoides intestini 1899 Bakacsi Gyula, Szabó L., Tróján E., Virág I.: A csecsemő és gyermlek- kori heveny osteomyelitis kér­dése 205 Bakay Endre, Pintér József: Gyer­meknarkózissal szerzett tapaszta­lataink 1743 Bakács Tibor, Barb Katalin, Ku- binyi László, Takátsy Gyula: In­fluenza elleni védőoltások Ma­gyarországon 1961—62-ben 2408 Bakos Balázs, Tényt Mária: Anae­mia perniciosa és idült lympho- cytás leukosis együttes előfordu­lása 1906 Balassa Sándor, Csákány Gy., Te­mesvári A., Wágner M.: Coarcta­tio az aorta desoandensen 979 Balázs Márta, Barna L., Kertész T.: Az ileocoecalis billentyű li.po- matosisa 218 Balázsi Imre: Colitus ulcerosához társult generalizált candidiasis 2037 Bura (Bachrach) Dénes: A hypo- thalamohypophysealSs kapcsola­tokról alkotott ismereteink fejlő­dése az utóbbi másfél évtizedben 2353 Barna Kornél, Bohenszky Gy., Cser­mely F.: Felnőttkori mellkasi sarcoidosis esetek 103 Barta Imre: Problémák az anaemia tkónszármazésáiban és kezelésében 1297 Barta Imre: A retáculumrendszer betegséged és a reticulosis 2113 Barta Lajos: A hyperglykaemiás szinten kifejlődő insulinshock kér­dése 882 Barta Lajos, Bugár-Mészáros Ká­roly, Okos Gizella, Rosta János: Érrendszeri vizsgálatok gyermek­kori diabetesben 1883 Bartosiewicz Gábor: Rheumas sty­loiditis temporalis 1275 Bäder Andor: Rehabilitáció a nő­gyógyászatban 2217 Bánfai Iván: A traeheotomia szö­vődményéi különös tekintettel a '►megnehezített dek an ü Iái ás ra « 1599 Bássler Gusztáv, Szabó G., Czakó Z.: Chronikus pyogen folyamatok antibioticum kezelésének tapasz­tal átai (I. laboratóriumi részi 1069 Bekény György, Kraft F.: Izom­erőltetés utáni ischaemiáls izom és idegkárosodás az alsóvéigfcagon 167 Benedikt Alice: A koraszülött Ekg- járól 1256 Benedict János, Homoky István, Faragó Ferenc: Észlelések anti- rnalaricumimal és anabolltdcus hormonnal kezelt diermiatomyosi- tises betegen 1793 Benkő Sándor: Autoaggressió a transplanta ti ós betegségek patho- genetikai szemléletének tükrében 788 Bertényi Anna, Kamocsay Dezső, ifj. Greguss Pál: Üveg testi ho­mályok ultrahang kezelése 1887 Besznyák István: Az inhurok és papillaris izmok elváltozásai mit- rális stemosisban és ezek sebészi jelentősége 2067 Biró István: Kryoglobulin aemia és makroikryogelglobulinaemia elő­fordulása testvéreken 1709 Bíró István, Kertész Tibor: Gyó­gyult enteritis necrotisans 1459 Biró László, Bányász T., Kalotai J., Bajor M.: Basethynin kezelés ha­tása a kísérletes érelváltozásokra 1162 1 I 1 AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

Next

/
Thumbnails
Contents