Orvosi Hetilap, 1963. január (104. évfolyam, 1-4. szám)

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. * DARABOS PÁL DR. * FISCHER ANTAL DR. « HIRSCHLER IMRE D R. LENART GYÖRGY D R. * SÓS JÓZSEF D R. * SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR D R. * Szerkesztő: BRAUN PÁL DR. Munkatárs: PAPP MIKLÓS DR. ^-----N, .. 1 I I odb­TARTALOMJEGYZÉK AZ 1963. ÉVRŐL 104. ÉVFOLYAM MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK F H& fi3^ 1 Pécsi Orvostudományi Egyetem komplexbrigádja: A sellyei járás termelőszövetkezeti dolgozóin vég­zett szűrővizsgálatok klinikai ta­nulságai 868 Alant Oszkár és Horváth Nándor: Anus praeternaturalisra alkalmaz­ható hygienikus széklettartály 2375 Alföldy Jenő: Az idegeredetű (per- ceptiós) nagyothallás kérdésének mai állása 101 Altorján István, Szabados Teréz és Sin Lajos: A formalinos érhetero- transplantátumok immunbiológiai vonatkozásai 59 Apor Péter és Deman Edit: Az al­kaptonuria-ochronosis kórképről, két eset kapcsán 263 Argay István és Nemecskay Tivadar: Tetanus szülészeti-nőgyógyászati betegeinken 703 Avyustin Vince: Kerek-árnyékú tü­dőgyulladások 637 Army Attila, Csákány György és To- mory Emilia: Szisztémás-pulmoná- lis arterio-arteriális fisztula Fal- lot-pentalogiában 2334 Babits Antal: Emlékezés Korányi Frigyesre, halálának 50. évforduló­ján 961 Bacsa Sándor, Czakó Zoltán és Ara­nyosi János: Narkózisaink szövőd­ményei 10 év alatt 1978 Bacsa Sándor, Szentkereszty Béla: Tons , ektomia endotrachealis nar­kózisban 358 L Backhausz Richárd: Immunopathiák serológ'iai diagnosisa 1585 Bagdy Dániel: A véralvadás néhány elméleti és gyakorlati kérdése 817 Bakos Gyula: A vörösvértest-számlá- lás, haemoglobin és haematokrit meghatározás gyakorlati problémái 2474 Balázs Márta, Bán Ibolya, Magyar Imre, Richter Róbert, Vécsei Anna: Vizes májkivonat és májhydroly- satum hatásának vizsgálata patká­nyok széntetrachloriddal létreho­zott krónikus májbántalmában 342 Balázs Viktor: A tápcsatorna nedvei­nek fehérjetartalma normális és kóros állapotokban 2449 Balázs Viktor, Frölich Margit, Sze- pessy Gábor és Csáti Miksa: Izo­lált kryoglobulinok „rheumatoid faktor”-hoz hasonló tulajdonságai 1552 Balogh F., Baranyai E. és Fürst F.: A prostatarák tünettana és diag­nosztikája a statisztika tükrében 1988 Balogh László, Valády Anna és Sza­mosi József: Gyermekkori cyan- mérgezés 1756 Baranyai Elemér és Hamvasi György: Interstitialis jellegű tuber- culotikus hólyagfolyamatok kezelé­se 1419 Baráth Jenő: A szocialista orvostu­domány mai feladatai. Expositiós és reactiós tényezők jelentősége a cardiovascularis—hypertoniás be­tegségek prophylaxisában 1611 Barta Imre: A fibrinolysis kliniku- ma 1580 Barta Imre: Thrombocythaemia és thrombocytosis 2360 Bartosiewicz Gábor: Chronikus po­lyarthritises betegek chloroquin- kezelése 2088 Bartosiewicz Gábor: Periarthritis coxae 2268 Bálint István: Ambuláns Apomor­phin-kezelés eredményei katam- nesztikus vizsgálatok tükrében 120 Bárány János: Sugárvédelem gyer­mekek csípőízületi vizsgálatában 2123 Bárász Zoltán, Szarvas Ilona és Un- gár Imre: A tüdőrák korai diag­nózisa és operálhatósága 1506 Benkő Gábor: Rendkívüli nagyságú polycystás vese 74 Benkő Éva és Sipos Irma: A kerato­conjunctivitis epidemicáról szer­zett tapasztalataink 349 Bereznay István és Ceglédy Árpád: Méhenbelüli és méhenkívüli — „szimultán” — terhesség esete 1284 Betléri István: Elzáródásos sárgaság miatt operált betegek kortikoid ke­zelése 392 Békés Miklós: A festék-dilutiós gör­be felhasználása jobbszív kathete- rezése alkalmával 1214 Béládi Ilona, Kahán Ágost, Kukán Eszter, Mucsi Ilona és Pápai Ibo-

Next

/
Thumbnails
Contents