Orvosi Hetilap, 1963. július (104. évfolyam, 27-30. szám)

1963-07-07 / 27. szám - Petri Gábor - Kovács Gábor: A műtéti trauma hatása az operált beteg anyagcseréjére

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA ; Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFOLDY ZOLTÁN DR. * DARABOS PÁL D R. « FISCHER ANTAL DR. » HIRSCHLER IMRB DR. LENART GYÖRGY D R. * SÓS JÓZSEF D R. . SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Szerkesztő: BRAUN PÁL DR. 104. ÉVFOLYAM 27. SZÁM, 1963. JÚLIUS 7 Szegedi Orvostudományi Egyetem, I. sz. Sebészeti Klinika A műtéti trauma hatása az operált beteg anyagcseréjére ^ Petri Gábor dr. és Kovács Gábor dr. Mióta Selye (48) megfogalmazta az általános Japtációs syndroma koncepcióját, széles körök­én ismeretessé vált, hogy a szervezet minden kül- :lági behatásra, így sebészi műtétekre is endokrin akcióval is válaszol. Ebben az endokrin válasz­on — Selye szerint — a hypophysis-mellékvese- céreg tengely játssza a fő szerepet, s így a létre- ött elváltozások, mint pl. az eosinopenia, hyper- .lycaemia stb. mind ezen rendszer hyperfunkciójá- ak a következményei. Cuthbertson és kutatócsoportja (11, 12) már a )-as évek végén megállapította, hogy minden auma, vagy sebészi műtét hatására az egyébként ;észséges szervezet nagymértékű nitrogén-, kén-, Kreatin- és káliumürítéssel reagál. Véleményük sze­dni a trauma hatására systémás sejtpusztulás, in­tenzív katabolizmus, az intracelluláris állomány (így elsősorban az intracelluláris fehérje) pusztu­lása jön létre, s a vizeletelválasztás megváltozása ennek következménye. Később, a gyógyulás szaká­ban a változások megfordulnak: sejtfelépülés, ana- jolizmus következik be, és ennek következtében az említett anyagok kiválasztása csökken, azok be- 'oülnek a szervezetbe. Ezeket a postoperativ szakban bekövetkező .nyagcsereváltozásokat később sokan mások is megerősítették, sőt egyéb postoperativ elváltozá- król is beszámoltak. így Stewart (51) és Cope )), majd LeQuesne és Lewis (35) megállapítot- c, hogy műtétek után csökken a diurézis, csök- 1 a vizelettel kiválasztott nátrium és chlór meny- •yisége, vagyis a szervezet a postoperativ szakban 'izet és sót tart vissza. Végül az 50-es évek elején mintegy 10 éves kutatómunka után Moore és Ball monographiájuk- ban (41) igyekeztek az addigi eredményeket és sa­ját vizsgálati adataikat Selye koncepcióinak meg­79 felelően összefoglalni. Hypothézisük szerint a mű­tét hatására a traumatizált szövetekből valamely humorális anyag szabadul fel, mely a hypophysis- re mediátorként hatva aktiválja a hypophyseo- adrenocorticalis rendszert. Az így fokozottan mo­bilizálódó glucocorticoidok felelősek az emelkedett nátrium- és vízresorptióért s a következményes oliguriáért, és ugyancsak a mellékvese glucocorti- coidjai hozzák létre a fokozott sejt-katabolizmust és az ennek következtében kialakuló megnövekedett nitrogén- és kálium-ürítést. Ez az elmélet aránylag rövid ideig tartotta ma­gát teljes egészében. Hamarosan kiderült, hogy a postoperativ oliguria sokkal inkább a hypophysis hátsó lebenyének fokozott működésével hozható kapcsolatba, amennyiben az ilyenkor ürülő kis mennyiségű és igen koncentrált vizelet fokozott antidiureticus hormonhatásra utal (35). Valóban Dudley és mtsai (13) vízterheléssel kimutatták, hogy a csökkent diurézis létrehozásában minden valószínűséggel az antidiureticus hormonnak van szerepe. Később Llaurado (36, 37) észlelt fokozott aldo- steron-ürítést műtét után, s kimutatta, hogy a ká­lium-ürítés és a nátrium-retenció mértéke arány­ban van a vizelettel ürülő aldosteron mennyiségé­vel. Eredményeit azóta többen megerősítették (52). Az utóbbi években több olyan megfigyelésről számoltak be, melynek alapján Moore hypothézise csaknem teljesen megingott. Jepson (26) és Mason (38), majd később többen mások megállapították, hogy hypophysectomia, vagy bilaterális adrenalec- tomia után, ha a beteget állandó dózisú cortison- kezelésben részesítették, a jellegzetes postoperativ anyagcsereváltozások szabályos formában és nagy­ságban létrejönnek, jóllehet a mellékvese fokozott működéséről ezekben az esetekben nem lehetett

Next

/
Thumbnails
Contents