Orvosi Hetilap, 1964. szeptember (105. évfolyam, 36-39. szám)

1964-09-06 / 36. szám - Szabolcs Zoltán: Eredményeink és kilátásaink a gyomorrák gyógyításában

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította : MARKUSOVSZKYLAJOS v 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. * DARABOS PÁL DR. * FISCHER ANTAL DR. * HIRSCHLER 1 M R E DR. LENART GYÖRGY DR. * SÓS JÓZSEF DR. * SZÁNTÓ GYÖRGY DR. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Szerkesztő: BRAUN PÁL DR. Munkatárs: PAPP MIKLÓS D R. 105. ÉVFOLYAM 36. SZÁM, 1964. SZEPTEMBER 6 Vas megyei Tanács Markusovszky Lajos Kórháza, I. Sebészeti Osztály, Szombathely Eredményeink és kilátásaink a gyomorrák gyógyításában Szabolcs Zoltán dr. Balassa János születésének 150. évfordulójára, a szerkesztőség felkérésére írt tanulmány A gyomorrák gyógyításában elért eredmények­ről igen különböző adatokat és véleményeket olvas­hatunk. Egyesek a kifejezett pesszimizmus hang­ján nyilatkoznak. Varró és mtsai (1964) szerint: „A gyomorrák diagnózisa napjainkban halálos íté­letet jelent.” Daróczy és Márton (1962) a pécsi I. sz. sebészeti klinika 500 gyomorrákos esetének ellenőrzése alapján megállapítják, hogy „A mi álláspontot, hogy a gyomorrák therapiája terén lényeges haladás nem történt”. Ez az álláspont azonban közel sem általános. Páka (1963) szerint pl. .......a helyzet nem olyan r eménytelen, mint azt egy-két évtizeddel ezelőtt láttuk”. Eker és Efskind (1960) 39 norvég kórház 1314 radikálisan operált gyomorrákos betegének sorsát követve megállapították, hogy azoknak adataink is megerősítik azt az általános irodalmi 1. táblázat A 40 év feletti lakosság gyomorrák halandósága különböző államokban (Standard-számok, Magyarország lakosságának 1960. évközepi kormegoszlása alapján) Terület Férfi Nő Japán .............................................................. 2 25,8 121,6 Finnország ................................................... 154,1 92,9 Magyarország................................................ 1 53,4 95,3 Ausztria.......................................................... 145,5 92,7 Csehszlovákia................................................ 1 38,4 86,1 Német Szövetségi Köztársaság............ 1 29,4 83,5 Olaszország................................................... 113,7 67,3 Venezuela ..................................................... 111,0 77,7 Belgium.......................................................... 102,4 65,2 Portugália ..................................................... 101,1 57,3 Hollandia ..................................................... 98,9 57,9 Svájc .............................................................. 9 8,3 64,7 Spanyolország.............................................. 9 4,8 61,0 Norvégia ....................................................... 9 0,7 60,8 Dánia.............................................................. 87,1 57,4 Svédország ................................................... 85,1 51,2 Egyesült Királyság (Anglia és Wales) 83,5 46,7 Franciaország.............................................. 7 8,7 43,7 Izrael................................................................ 7 7,7 52,1 Jugoszlávia..................................................... 7 0,1 45,1 Kanada .......................................................... 63.3 35,7 Üj-Zéland ..................................................... 60,9 34,0 Ausztrália ..................................................... 57,8 32,2 Egyesült Államok....................................... 4 0,4 21,7 17,4%-a tíz (!) évnél hosszabb ideig élt. Muto (1962) anyagában a tízéves túlélés 1867 radikálisan mű­tőit esetből 19,2%-nak bizonyult. Ezek, és az utolsó években egyre szaporodó hasonló adatok magasan felülmúlnak minden várakozást. Az ellentmondó vélemények alapján felvető­dik a kérdés: mi a valódi helyzet? A válasz nem könnyű. Annál kevésbé, mert mindkét felfogás hívei nehezen cáfolható bizonyí­tékokkal igazolják állításuk helyességét. Bennünket magyarokat különösképpen érint a probléma, mert hazánk a gyomorrák-gyakoriság szempontjából, sajnos, a világ egyik legveszélyez­tetettebb területe. Az első táblázaton feltüntettük 24 állam gyomorrák-mortalitását, s közülük mind­össze Japán és Finnország előz meg bennünket. A Központi Statisztikai Hivatal halálozási adatai szerint hazánkban még mindig a gyomorrák a leg­gyakoribb rákféleség, mely az összrákoknak kb. 30%-át teszi ki, s évente közel 5000 ember halálát okozza. Minden 8. ember rákban, és minden 25. gyomorrákban hal meg. Hazánk ilyen kiemelkedő gyomorrák-veszé- lyeztetettsége nem elég közismert, s talán ezzel magyarázható, hogy nem fektetünk olyan súlyt a kérdésre, mint megérdemelné. Herczel és Dollinger úttörő munkásságát követő évtizedekben a magyar sebészek nem mutattak kellő érdeklődést a gyo­106

Next

/
Thumbnails
Contents