Orvosi Hetilap, 1965. július (106. évfolyam, 27-30. szám)

1965-07-04 / 27. szám - Kettesy Aladár: Üvegtestveszteség

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS folyóirata ÜNNEPI ÉVFOLYAMA \ ALAPÍTÓJA: MARKUSOVSZKY LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVÉBEN / Szerkesztő bizottság: alföldy ZoltAn dr. . darabos pAl dr • fischer antal dr. HIRSCHLER IMRE DR. . LENART GYÖRGY D R. . SÓS JÓZSEF D R. SZÁNTÓ GYÖRGY DR Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. Szerkesztő: BRAUNPALDR. Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. . FORRAI JENŐ D R. 106. ÉVFOLYAM 27. SZÁM, 1965. JÚLIUS 4 »■Valamint a nemzet, melynek, története van, örömmel andalodík el múltján, s magának abból hazaszeretetei és tett­erőt merít; úgy a magyar orvos is büszkébb önérzettel tekin- tend jelene és jövőjére, ha a történelem tükrében látja, hogy az úttörő elődök hosszú sora vonul el előtte, s hogy a hazai orvosi irodalmat koránt sem kezdeni, hanem az elődök nyom­dokain folytatni kell.« (MARKUSOVSZKY 1861) Debreceni Orvostudományi Egyetem, Szemklinika Ü vegtest veszteség (gyakorisága, következményei, okai és megelőzése) Kettesy Aladár dr. Markusovszky Lajos születésének 150. évfordulójára, a szerkesztőség felkérésére írt tanulmány Gyakorisága A hályogműtét legjelentősebb bonyodalma az üvegtestveszteség (a továbbiakban: ütvg). Ha szándékosan távolítunk el a szemből üveg­testet, üvegtestlebocsátásról beszélünk. Ezzel szem­ben az ütvg akaratunk ellenére következik be; még akkor is kellemetlen meglepetés, ha el voltunk rá készülve. Mindenkori lehetősége teszi a hályog­műtétet egyik legkényesebb operációnkká és az or­vos képességeinek próbakövévé. Ezért mindig fon­tos kérdés volt az ütvg százaléka. Elschnig (1932) 1522 tokos hályogműtétről szá­molt be, 3,48% ütvg-gel. Ebben a klinika legfiata­labb tagjainak műtéti eredményei is benne voltak, ö maga 2,26%-ban kapott ütvg-et. Matthes (1937) a bonni szemklinikáról az ak­kor új módszerként bevezetett tokos hályogműtét­nek eredményeit közli. A klinika vezetője 216 ope­rációból 172-t végzett, 9,3% ütvg-gel, az assziszten­sek 44-et 22,7% ütvg-gel. A gyakorlat szerepe ab­ban is megmutatkozott, hogy az első 2 év 12,9% ütvg-e a következő kettőben 7,9%-ra csökkent. Hruby (1957) expressziós módszerével 11,9%- ban kapott „üvegtestbonyodalmat” (ami, mint látni fogjuk, nem egészen ugyanaz, mint az ütvg), asz- szisztensei 17%-ban. Klemens (1950), a berlini szemklinika főorvosa, azt a kérdést vizsgálta, vajon a szemorvosok ki­képzése azonnal az ütvg szempontjából veszedel­mesebb tokos műtéttel kezdődjék-e, avagy előbb gyakorolják-e be magukat a régi, egyszerűbb extra­capsularis operáción. Az addigi irodalmi adatok alapján megállapította, hogy a tokos műtét ütvg-e tapasztalt, kitűnő operatőrök kezében is eléri néha a 15%-ot. A berlini klinikán viszont (1946—47-ben) a kezdők sem lépték túl az 5%-ot; nyugodtan kezd­hetik tehát a tokos változattal. Ehhez tudni kell, hogy a régi extracapsularis operáció ütvg-e hosszú évtizedeken át nem túl nagy szórással 5%-ot tett ki. (Pl. Hippel 1897-ben 3%; Kuhnt 1899-ben 5,1%; Uhthoff 1916-ban 4,3%; Meylink 1918-ban 6%; Vehrling 1922-ben 7,2%; va­lamennyi nagyforgalmú klinika számai alapján). Az intracapsularis műtété, különösen eleinte, lénye­79

Next

/
Thumbnails
Contents