Orvosi Hetilap, 1968. január (109. évfolyam, 1-4. szám)

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben 1 \ Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. * DARABOS PÁL DR. * FISCHER ANTAL DR. * HIRSCH LE R IMRE DR. LENART GYÖRGY D R. * SÓS JÓZSEF D R. * SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR D R. * Szerkesztő: BRAUN PÁL D R. MunkaJKrVak: PAPjP MJIKLÓS DR. « FORRAI JENÖTR. * HIDV1ÉGI JENŐ AZ 1968. ÉV 109. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK Az Athenaeum Nyomda centená­riuma 1837 Az atherosclerosis kóreredetének thrombogen elmélete 2555 Az újraindulás 20. évében 1 Az újraindulás harmadik évtizedé­nek küszöbén 2857 Adler Péter: Az oro-facialis tájék antibioticum-gyógykezelés követ­keztében jellegükben megváltozott gennyes körfolyamatai 1849 Alleram Rezső és Kovács Ferenc: A laryngoceleről 648 Ambrus Erzsébet: Az első magyar bölcsőde és orvosai 2211 Andor Miklós: Tüdőszűréssel egybe­kapcsolt cukorbeteg-szűrővizsgálat budapesti körzetben 141 Angyal Lajos: Klinikai tapasztalatok Haloperidorral elmebetegeken 136 Arányi Sándor: A spontán belső epe­sipoly klinikumáról 1967 Arányi Sándor, Fontányi Sándor és Takács Tibor: Eredményeink a gyomorrák sebészi kezelésében 2533 Arányi Sándor, Milotay László és Maráz Albert: Az újszülöttek szemellátásáról 302 Asztalos Béla, Ján Huba és Pirkner Ferenc: Spontán vastagbélnecrosis 1609 Acs Géza és Széles Béla: Vékonybél neuronima 152 Ágoston Béla, Biró Zsigmond, Hajós Károly, Kirchknopf Márton és Va­dász Gyula: A légzőszervi betegsé­gek barlangthesápiája 640 Arvay Sándor: A gerontológia gyne- co-endocrinológiai vonatkozásai 1625 Árvay Attila és Lózsády Károly: Az aortabillentyű pótlása heterotrans- plantatióval 1305 Babies Antal: A vizeletelvezető rend­szer működése és ennek értékelése a gyakorlatban 281 Babies Antal: Megnyitó 2858 Backhausz Richárd: Az immunglo­bulinkutatás akutális kérdései 2241 Baksa József és Dankó János: Égés­betegség gyógyítása részleges vér­cserével 1973 Balázsi Imre, Fodor János, Róna Er­zsébet és Székely János: A Zucker- kandl-szerv műtéttel eltávolított malignus paragangliomája 2547 Balogh Ferenc, Karatson András és Kisbenedek László: Cytochrom-c hatása a postischaemiás veseelég­telenségre 2871 Balogh Ferenc, Szelestei Tamás és Kelemen Zsolt: Urológiai tapaszta­latok Halidorral Suppl: 52 Baló József: Az elastase kutatás eredményei 1687 Barankay András, Kovács Gábor, Pepó János és Felkai Balázs: Az ascorbinsav hígításos módszer al­kalmazása a diagnosztikában 965 Barna Kornél, Ralovich Béla, Bakó Márta, Brasch György és Péley Iván: Üjabb botulismus esetek ta­nulságai 753 Barta Lajos: Tejsav acidosis diabetes kómában 2597 Barzó Pál: Tüdőtályogok Friedel szerinti kathéterezése 1817 Basch András: Supraumbilicalis has­fali sérv okozta halálos spontán gyomorruptura 375 Bársony Jenő: Frigyesi József (1875—1967) 169 Bársony Jenő: A terhesség és diabe­tes, illetőleg praediabetes szövődé- sének korai kórismézésére irányuló vizsgálatok 1905 Bársony Jenő, Radnóti Gábor és Vár­nai Ferenc: Evans-syndroma és apoplexia uteroplacentaris együttes előfordulása 1991 Bárdosi Z., Jámbor Gy., Sándor J. és Dubecz S.: Gyomor- és nyombél- fekélyek időskori tünetszegény per- foratioja 28 Benkő György: A hasi aorta nagy ágainak szelektív angiographiai vizsgálata 1289 Benkő Sándor és Laki Kálmán: A fibrin stabilizáló enzym tanulmá­nyozása nyulak aortájában normá­lis viszonyok között és a Choleste­rin etetés után 2528 Beöthy Klára: Tularemia oculoglan- dularis 2053 1 I

Next

/
Thumbnails
Contents