Orvosi Hetilap, 1969. január (110. évfolyam, 1-4. szám)

/ ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította : MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben ALFÖLDY ZOLTÁN DR. DARABOS PÁL DR. FISCHER ANTAL DR. HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR. SÓS JÓZSEF DR. SZÁNTÓ GYÖRGY DR. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. Szerkesztő : BRAUN PÁLDR. Munkatársak : PAPP MIKLÓS DR. FORRAI JENŐ DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. AZ 1969. ÉV 110. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK A Tanácsköztársaság egészség- politikája 577, A vektorkardiografiáról 1148 Az antithrombotikus kezelésről 849 Aberle Lajos és Csinády György: Postcardiotomiás késői staphylo­coccus septicaemia és carditis 33 Aczél György: 1969. november 7. 2557 Adler Miklós, Gortvai György és Adamovits Zsuzsanna: Tartós anti­coagulans kezeléssel szerzett újabb tapasztalataink gondozási mun­kánk kapcsán 2287 Altorjay István, Füzesi Kristóf és Páldy László: A csecsemőkori me­diastinalis emphysema 647 Angeli István: Cukorbetegeink késői sulfonylurea resistentiájáról 527 Angeli István: A diabeteses szűrő- vizsgálatok lebonyolításáról és ér­tékeléséről 1669 Angyal János: Coffein-érzékenység 83 Angyal Lajos: A depressiók kliniku- ma és gyógykezelése 937 Angyal Lajos és Szobor Albert: A heveny részegségi állapotok elme- szakértői vonatkozásai 351 Aranyi Sándor és Milotay László: Staphylococcus-hordozók mentesí­tésének megkísérlése aktív immu­nizálással 1007 Arányi Sándor, Fontányi Sándor és Takács Tibor: A cholecystostomia jelentősége 1783 Ábrányi István: A „sürgős” beutalás­ról 1093 Babies Antal, Tóth Mihály, Ruszinkó Barnabás: Tapasztalataink inter- mittáló (krónikus) haemodialyssel 1607 Bacsa Sándor: A Flouthane okozta májkárosításról 724 Badó Zoltán és Tóth Csaba: Vérvo­lumen vizsgálatok sebészeti bete­geken 889 Bakonyi Ferenc: A gépjárművezetői alkalmasság orvosszakértői véle­ményezésének kérdései epilepsiá- soknál 531 Ballagi Farkas: Heveny hasi tüne­tekkel járó időskori Schönlein— Henoch-syndroma 846 Balogh Ernő és Horváth János: Pul­monalis alveolaris proteinosis problémái járóbeteg-rendelésen 1386 Balogh Ferenc: A pyelonephritis 6 Balogh Ferenc: A prostatarák 1813 Barta. Imre: Búcsú Ángyán profesz- szortól 2017 Bartók István és Mónus Zoltán: Peliosis hepatis 193 Bálint József és Kiss Géza: Gümő- kór miatt nephrectomisált betegek kortörténeteinek értékelése 2629 Bálint Zsuzsanna: Az idült, nem fer­tőző betegségek magyar irodalmá­ról 1329 Bános Csaba és Takó József: Az In- fecundin befolyása a pajzsmirigy functiós vizsgálatok eredményeire 1971 Bányász Tibor és Bálint Vince: Car- butamid és Butilbiguanid együttes alkalmazása 1379 Bárász Zoltán és Demeter Magda: A kapilláris vér gázanalízise 1782 Bárdos József, Mihalecz Margit, Saj­tos Mária és Novaszel Ferenc: A Wofatox-mérgezés therápiájáról 253 Bárdosi Z., Benyó I., Csengődy J., Gaál J. és Karika Gy.: Altatósze­rek intraoperativ hatása a vérnyo­másra 2028 Bársony Jenő: A gyakorló orvos sze­repe a klimaxos nő gondozásában 152 Benkő György: A korai gyomorrák röntgenológiai problémái 997 Benkő Sándor: Az L-asparaginase klinikai jelentőségéről 2019 Benkő Sándor és Laki Kálmán: Az L-asparaginase hatása a fibrino- genre és fibrinalvadékra 2083 Benczúr Miklós és Szántó László Po- dophyllin származék (SPI) hatása a humorális immunválaszra 595 Benkő Sándor, Lázár György, Tróján Imre, Varga László és Petri Gábor: Bőr homograft túlélési idejének 1 1

Next

/
Thumbnails
Contents