Orvosi Hetilap, 1980. november (121. évfolyam, 44-48. szám)

1980-11-02 / 44. szám

ORVOSI AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította : MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BRAUN PÁL DR. DARABOS PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR. OZSVÁTH KÁROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. PETRI GÁBOR DR. RÁK KÁLMÁN DR. SZÁNTÓ GYÖRGY DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. HONTI JÓZSEF DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. * 121. ÉVFOLYAM * 44. SZÁM * 1980. NOVEMBER 2. TARTALOMJEGYZÉK Juszt Lajos dr.: Évfordulóra ............................................................ 2683 REFERÁTUMOK Pintér József dr.: Az urológia fejlődéséről 25 éves tapasztalat alapján ............................... 2685 E REDETI KÖZLEMÉNYEK Grallert Ferenc dr. és Rótt Zsuzsanna dr.: Különböző szívglikozidák hörgőszűkítő hatásáról ........................................ 2690 KLINIKAI TANULMÁNYOK Kotsis Lajos dr. és Krisár Zoltán dr.: A tápcsatorna egyrétegű anastomosisainak előnyeiről ................................................................ 2693 GENETIKA Szabó László dr. és Takács Ilona dr.: Jeune-syndröma ................................................ 2699 KLINIKOPATOLÓGIAI TANULMÁNYOK Ablonczy Pál dr., Füredi-Szabó Marianne dr. és Butz Komád dr.: A bonyhádi belgyógyászati osztály 15 évi myocardiális infarktus anyaga és a városiasodás ................................................ 2705 KAZUISZTIKA Karácsonyi Mária dr. és Kecskés László dr.: Intrabronchialis leiomyoma ............................ 2709 HORUS Lassai levél ............................................................ 2711 Harold Hirschsprung ............................................ 2716 I rsai Artúr ................................................................ 2717 Folyóiratreferátumok ................................................ 2721 Könyvismertetés ........................................................ 2733 Megjelent ........................................................................ 2740 Hírek ................................................................................ 2737 Előadások, ülések ........................................................ 2740 1

Next

/
Thumbnails
Contents