Orvosi Hetilap, 1981. augusztus (122. évfolyam, 31-35. szám)

1981-08-02 / 31. szám

RIGEVIDO tabletta ÖSSZETÉTEL 1 tabletta 0,15 mg D-norgestrelumot és 0,03 mg aethinyl- oestradiolumot tartalmaz. HATÁS A RIGEVIDON két komponensű, orálisan alkalmazható an- tikoncipiens, amely az ovuláció gátlásával hat. Optimálisan alacsony hatóanyagtartalma miatt ritkán okoz mellékhatást, a szervezetet nem károsítja a későbbi - már kívánt - terhességet nem befolyásolja. JAVALLAT Orális fogamzásgátlás. ELLENJAVALLATOK Hepatitis utáni állapotok, súlyos idiopathiás terhességi icterus és súlyos terhességi pruritus az anamnézisben, Dubin—Johnson- és Rotor-szindróma, májműködési zava­rok, cholecystitis, trombózis-készség, súlyos organikus szív- betegség, krónikus colitis, az endokrin mirigyek betegsé­gei, malignus tumorok, elsősorban emlőkarcinoma, to­vábbá laktáció és intolerancia. ADAGOLÁS A RIGEVIDON tabletta szedését a menstruáció első nap­jától számított 5. napon kell elkezdeni és 21 napon át napi 1 tablettát kell azonos napszakban, lehetőleg este beven­ni. Ezt követően 7 nap szünetet kell tartani, ami alatt menstruációszerű megvonásos vérzés jelentkezik. Függet­lenül ennek bekövetkezésétől és tartamától, az 1 hetes szünetet követő napon az újabb 21 napos kúra megkezd­hető. A fenti adagolási mód mindaddig folytatható, amíg a terhesség megelőzése kívánatos. Rendszeres szedés esetén a fogamzásgátló hatás az 1 hetes tablettaszedési szünetre is kiterjed. Ha a tabletta bevétele a szokásos időben el­marad, a legrövidebb időn belül pótolni kell. Nem tekinthető folyamatosnak az ovulációgátlás, ha a kú­ra folyamán 2 tabletta bevétele között 36 óránál hosszabb idő telik el. A fogamzásgátlás kialakulásához bizonyos időre van szükség, biztos antikoncipiens hatás csak a sze­dés második ciklusában van. ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZEMPONTJAI Tekintettel a RIGEVIDON tabletta igen alacsony hormon­tartalmára, hasmenés és hányás esetén — az akadályozott felszívódás miatt — a fogamzásgátló hatás átmenetileg szünetelhet. Ezért a RIGEVIDON rendelésekor mindazon interkurrens betegségek figyelembe veendők, amelyek há­nyással, hasmenéssel járnak. Egyszeri heveny tünet esetén aznap 2 tabletta adandó. Elhúzódó tartós diarrhoea vagy hányás a szedés felfüggesztését, és más konzervatív véde­kező módszer alkalmazását teszi szükségessé. A kezelés során esetleg jelentkező enyhe, pecsételő vér­zés nem indokolja a kúra megszakítását. Erősebb áttöré- ses vérzés esetén a tabletta szedését abba kell hagyni, és nőgyógyászati vizsgálatot kell végezni. A vizsgálat eredmé­nyétől függően a vérzés 1. napjától számított 5. nap után újabb 21 napos kúrát kell elkezdeni. Az áttöréses és pe­csételő vérzés jelentkezése a RIGEVIDON kúrák előreha­ladtával csökken, majd rendszerint meg is szűnik. A differenciált tablettarendelés szempontjait figyelembe véve a RIGEVIDON a kiegyensúlyozott, ill. enyhén ösztro- gén fenotípusú nők részére a legalkalmasabb. Funkcionális vérzészavarok, középidős fájdalom, dysme­norrhoea esetén a RIGEVIDON tabletta terápiás értékű. ÁTTÉRÉS ELŐZŐLEG SZEDETT NAGYOBB HORMONTARTALMÚ TABLETTÁRÓL Nagyobb hormontartalmú tablettáról áttérés esetén, vagy egyhónapos tablettaszedési szünet tartandó, vagy a RIGE­VIDON szedését a vérzés első napján kell megkezdeni az első ciklusban. A továbbiakban a megszokott 21 nap sze­dés, 7 nap szünet, 21 nap szedés alkalmazási mód tar­tandó. A RIGEVIDONRA történő áttérés az esetek döntő többsé­gében semminemű zavarral nem jár. Az áttöréses vérzések néha átmenetileg gyakoribbá válhatnak, de a későbbi szedés során spontán rendeződnek. MELLÉKHATÁSOK A kúra kezdetén esetleg jelentkező gastrointestinalis tüne­tek, mellfeszülés, testsúlynövekedés a folyamatos kezelés során rendszerint csökkennek vagy megszűnnek. GYÓGYSZER-KÖLCSÖNHATÁSOK Enziminduktív hatású gyógyszerek, mint pl. barbiturátok, rifampicin, fenitoin, fenilbutazon, a metabolizációjának meggyorsításával a fogamzásgátlás biztonságát csökkent- hetik. FIGYELMEZTETÉS Varicositasban, epilepsziában, hipertóniában, depresszióval járó pszichiátriái kórképekben, diabetes mellhúsban a ké­szítmény alkalmazása körültekintést igényei. A magzat védelme érdekében a tervezett terhesség előtt 3 hónappal a tabletták szedését tanácsos abbahagyni és más, nem hormonális védekezési módszerhez folyamodni. MEGJEGYZÉS * Rendelhetőségét a — módosított - 23/1973. (Eü. K.) EüM számú utasításban, valamint az Egészségügyi Minisztérium 89560/1978. (Eü. K. 1980. 1.) számú közleményében fog­laltak szabályozzák. Csak vényre adható ki. Egyszeri alkalommal 3 hónapra elegendő gyógyszermennyiség rendelhető. CSOMAGOLÁS 3X1 tabletta térítési díj: 2,— Ft Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest X

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents