Orvosi Hetilap, 1981. október (122. évfolyam, 40-43. szám)

1981-10-04 / 40. szám

ORVOSI HETILAP TARTALOMJEGYZÉK AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította : MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BRAUN PÁL DR. DARABOS PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR. OZSVÁTH KAROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. PETRI GÁBOR DR. rak Kálmán dr. SZÁNTÓ GYÖRGY DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. MONTI JÓZSEF DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. * 122. ÉVFOLYAM * 40. SZÁM V * 1981. OKTÓBER 4. Renner Antal dr., Manninger Jenő dr. és Sántha Andrea dr.: A mikroszkópos sebészet lehetőségei a traumatológiában ................................................ 2455 M IKROCHIRURGIA Sántha Andrea dr. és Renner Antal dr.: Amputált ujjak implantációja ............................ 2459 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Bánki M. Csaba dr.: Monoamin metabalitok és tryptophanszint mérése alkoholdependens betegek liquorában ........... 2463 Ű JABB VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK Bártfai György dr. és Kovács László dr.: „Non stress teszt” új vizsgáló módszer, az antenatalis diagnosztikában ....................... 2470 A NAESTHESIOLÓGIA Kroó Mária dr. és Szilasy Zsuzsa dr.: A nitroglycerin infusio jelentősége a coronaria-sebészetben .................................... 2473 KAZUISZTIKA Petri András dr., Ribári Ottó dr. és f Imre József dr.: Lúgmarás okozta súlyos garat-, gége-, légcső-, nyelőcsősérülés és -szűkület műtéti megoldása ................................................ 2479 Tóth László dr., Farkas Judit dr. és Szentirmay Zoltán dr.: Frimaer vékonybél melanoma ....................... 2481 H ORUS Wilhelm His, az anatómus: 1831—1904 .......... 2485 A z 1713. évi pécsi pestisjárvány .......................... 2488 F olyóiratreferátumok ......................................... 2491 Könyvismertetés .................................. 2509 Hírek ...................... 2514 I

Next

/
Thumbnails
Contents