Orvosi Hetilap, 1982. március (123. évfolyam, 10-13. szám)

1982-03-07 / 10. szám

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS i8j7*ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BRAUN PÁL DR. DARABOS PÄL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR. OZSVATH KAROLY DR. PETRI GABOR DR. PETRÁNYI GYULA DR. RÁK KALMAN DR. SZÁNTÓ GYÖRGY DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BT AGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. HONTI JÓZSEF DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. * 123. ÉVFOLYAM * 10. SZÁM * 1982. MÁRCIUS 7. TARTALOMJEGYZÉK Magyar Imre dr.: A hepatitisek kérdése ............................................ 579 KLINIKAI TANULMÁNYOK Ihász Mihály dr., Balázs Márta dr. és Houránszky Ferenc dr.: A Crohn-carcinomáról ....................................... 583 E REDETI KÖZLEMÉNYEK Gacs Mária dr., Réthy Ildikó dr., Schunck Rudolf dr. és Herendi Ágnes dr.: Streptococcus agalactiae (В csoport) előfordulása szülő nők és újszülöttek körében ....................................... 587 B . Kovács Judit dr., Sashegyi Júlia dr., Dankó Stefánia dr., Lőrincz Margit dr., Nagy Iván dr. és Kovács László dr.: A xilóz-teszt diagnosztikai értékének elemzése gyermekekben ................................... 593 IMMUNO LÓGIA Adorján Ildikó dr., Csonka Csaba dr., Czakó Tamás dr., J. Assefa Abebe dr., Papp Zoltán dr. és Gergely Mihály dr.: Operált tumoros betegek cellularis immunitása ............................................ 595 KAZUISZTIKA Kardos Gabriella dr., Miltényi Miklós dr., Harkányi Zoltán dr., Váradi Sándor dr. és Kontor Elemér dr.: Pancreas pseudocysta Prednisolon kezelt nephrosisos gyermekben ................................ 601 G yőrffy Gyula, Lajos Judit dr., Önody Klára dr., Gyódi Éva, Járay Jenő dr. és Petrányi Győző dr.: A Lewis-antigén szerepe egy akut vesekilökődési reakcióban ................................ 605 HORUS Személyi egészségvédelem és mentálhygiéne a 18. században .................... 607 Melczer professzor 90 éves ................................ 610 Hugonnai Vilma balatonfüredi emlékezete 611 Az Orvosi Hetilap múltjából ............................ 612 Folyóiratreferátumok .................................................... 613 L evelek a szerkesztőhöz ................................................ 633 K önyvismertetés ............................................................. 635 Pályázati hirdetmények ................................................ 639 H írek ................................................................................. 640 Előadások, ülések ............................................................. 640 1

Next

/
Thumbnails
Contents