Orvosi Hetilap, 1982. április (123. évfolyam, 14-17. szám)

1982-04-04 / 14. szám

ORVOSI H ETI LAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Ф Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BRAUN PÁL DR. DARABOS PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR. OZSVÁTH KAROLY DR. PETRI GÁBOR DR. PETRÁNYI GYULA DR. RÁK KÁLMÁN DR. SZÁNTÓ GYÖRGY DR. Ф Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. Ф M-h nkatársak : PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. HONTI JÓZSEF DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. Ф. 123. ÉVFOLYAM Ф 14. SZÁM * 1982. ÁPRILIS 4. TARTALOMJEGYZÉK Beregi Edit dr.: Aprilis 4 ....................................................................... 831 S zabó Zoltán dr.: Szívbillentyűpótlás bioprothesisekkel: 5 éves tapasztalataink ........................................ 833 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Papp György dr., Gróf József dr. és Menyhárt János dr.: A bázikus aminosavak szerepe az andrológiában .................................................... 839 TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK Török László dr., Reszler Magdolna dr., Egyedi Katalin dr. és Raffai Sára dr.: Dermatosisok orális retinoid kezelése ........... 845 O RVOSI SZOCIOLÓGIA Váriné Szilágyi Ibolya dr.: Az orvos—beteg kapcsolat szociálpszichológiája ............................................ 849 KLINIKAI TANULMÁNYOK Berkessy Emília dr. és Puskás Erzsébet dr.: Flavobacterium meningosepticum által okozott kórházi járvány ............................ 855 KAZUISZTIKA Rosdy Ernő dr., Kiss Tamás dr. és Török Péter dr.: Császármetszés után kialakult uretero-uterinalis sipolyról ................................ 857 F él Pál dr., Imreh Ajtony dr. és Horváth László dr.: Haemangioma cavernosum testis ................... 859 H ORUS A kemoterápia haladása napjainkig ............... 861 T heodor Schwann halálának 100. évfordulójára ................................................ 864 Az Orvosi Hetilap múltjából ............................ 866 Folyóiratreferátumok .................................................... 871 Levelek a szerkesztőhöz ................................................ 887 Könyvismertetés ............................................. 889 Hírek ................................. 891 P ályázati hirdetmények ................................................ 890 1

Next

/
Thumbnails
Contents