Orvosi Hetilap, 1982. szeptember (123. évfolyam, 36-39. szám)

1982-09-05 / 36. szám

ORVOSI HETILAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította : MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BRAUN PAL DR. f DARABOS PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR. ozsvAth károly dr. PETRI GABOR DR. PETRÁNYI GYULA DR. RAK KALMAN DR. SZÁNTÓ GYÖRGY DR. Ф Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. Ф Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA ROBERT DR. BUDA BÉLA DR. HONTI JÓZSEF DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. * 123. ÉVFOLYAM Ф 36. SZÄM * 1982. SZEPTEMBER 5. Laczay András dr.: Új utak és lehetőségek a radiológiai diagnosztikában .................................................... 2207 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Temesvári Péter dr., Szilágyi Imre dr., Eck Erna dr. és Boda Domokos dr.: Antenatálisan alkalmazott Be-vitamin hatása az anya és az újszülött vér oxigén-transzport funkciójára, valamint szérum prolactin szintjére ............... 2213 Á rvay György dr., Kiss-Antal Mária dr. és A. Gallyas Krisztina: Fluorid hatása az i. v. kalciumterhelés kiváltotta kalcitonin szekrécióra ....................... 2217 K LINIKAI TANULMÁNYOK Mészáros István dr., Mórocz József dr., Cseh András dr. és Rubányi Márta dr.: Miliáris májtuberkulózis .................................... 2219 Halmos Tamás dr., Kautzky László dr. és Suba Ilona dr.: Klinikai megfigyelések ifjúkori non-inzulin dependens diabeteses betegeken .................... 2223 GENETIKAI TANULMÁNYOK Kosztolányi György dr.: Kromoszómák C-sáv polymorphizmusának vizsgálata klinikai betegeinken ....................... 2231 K AZUISZTIKA Bátorfi József dr. és Máté László dr.: Kizáródott lágyéksérv különleges szövődménye: spontán kialakult scrotalis stercorium. Afrikai tapasztalatok ................... 2239 J ózsef Imre dr., Kovács Anna Mária dr.: Tranzitorikus fehérjevesztő enteropathia ... 2241 HORUS A tiszaeszlári vérvád ............................................ 2243 Arthur Schnitzler és Georges Duhamel a Nyugatban ............................................................ 2246 A z orvostudományok és az eszperantó professzora ............................................................ 2250 F olyóiratreferátumok ................................................ 2253 H írek ..................... 2267 M egjelent ......................................................................... 2268 TARTALOM JEGYZÉK

Next

/
Thumbnails
Contents