Orvosi Hetilap, 1982. december (123. évfolyam, 49-52. szám)

1982-12-05 / 49. szám

ORVOSI HETILAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Ф Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BRAUN PÁL DR. f DARABOS PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR. OZSVÁTH KÁROLY DR. PETRI GÁBOR DR. PETRÁNYI GYULA DR. RÁK KÁLMÁN DR. t SZÁNTÓ GYÖRGY DR. Ф Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BT AGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. HONTI JÓZSEF DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. Ф 123. ÉVFOLYAM * 49. SZÁM * 1982. DECEMBER 5. l TARTALOMJEGYZÉK Ozsváth Károly dr.: Cuius crux: medicorum vel aegroti? .................. 2999 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Pe ja Márta dr., Madácsy László dr., Bognár Mária dr. és Kassay László dr.: A szérum lipidek és lipoproteinek összefüggése az anyagcsere helyzettel cukorbeteg gyermekeken ........................................ 3005 K LINIKAI TANULMÁNYOK Szabó Elek dr. és Farkas Márton dr.: Szülésinductio és méhen belül elhalt terhességek befejezése Enzaprosttal ................. 3009 T ERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK Balogh Attila dr. és Csanda Endre dr.: Klinikai szempontok temporalis lebeny epilepsiák carbamazepine kezeléséhez ............. 3015 O RVOSI TECHNIKA Uray István dr.: Az első magyar ciklotron orvosbiológiai alkalmazásának lehetőségei .................................... 3021 GENETIKA Trixler Mátyás dr., Kosztolányi György dr., Gáti Ágnes dr. és Tunyogi Cs. Miklós dr.: Szomatikus és pszichés tünetekkel járó Y-kromoszóma hosszú kar deléció (Yq-) ........ 3025 K AZUISZTIKA Svastits Egon dr., Besznyák István dr., Liszka György dr., Szlávy László dr. és Balogh Ádávn dr.: Az arterio-mesenteriális doudenum kompresszióról ................................................................ 3029 V áltozás az Orvosi Hetilap szerzői irányelveiben ................................................................ 3056 Beszámolók, jegyzőkönyvek ............................................. 3033 F olyóiratreferátumok ............................................................ 3039 Könyvismertetés ..................................................................... 3051 Pályázati hirdetmények ....................................................... 3050 Hírek ............................................................................................ 3053 Előadások, ülések ..................................................................... 3054 Megjelent .................................................................................. 3055 t

Next

/
Thumbnails
Contents