Orvosi Hetilap, 1983. december (124. évfolyam, 49-52. szám)

1983-12-04 / 49. szám

ORVOSI HETILAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította : MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * I Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. fLENART GYÖRGY DR.~] OZSVÁTH KÁROLY DR. PETRI GÁBOR DR. PETRÁNYI GYULA DR. RÁK KÁLMÁN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. HONTI JÓZSEF DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. HÍDVÉGI JENŐ * 124. ÉVFOLYAM * 49. SZÁM * 1983. DECEMBER 4. TARTALOMJEGYZÉK Kecskeméti Valéria dr.: Prosztanoidok (prosztaglandinok, tromboxánok, prosztaciklin) és leukotriének 2967 KLINIKAI TANULMÁNYOK Tróján Imre dr. és Kulka Frigyes dr.: Bronchus carcinoma miatt végzett bifurcatio resectio ................ 2975 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Lipcsey Attila dr.: Ceruloplasmin és réz dinamikai vizsgálatok periodikus katatoniában .......... 2981 K LINIKORADIOLÓGIAI TANULMÁNYOK Palkó András dr., Kuhn Endre dr. és Moró Zsuzsanna dr.: A computer tomographia szerepe az orbitalis térfoglaló folyamatok felismerésében .................................................... 2985 EPIDEMIOLÓGIAI TANULMÁNYOK Páll Gábor dr.: Nosocomialis járványok újszülött részlegeken ............................. 2993 O RVOSI ETIKA haczay András dr.: Történelmi tévedések a röntgendiagnosztikában és a tévedés etikája ............................................ 2999 К AZUISZTIKA Illés Margit dr., Szekeres Vera dr. és Kiss Fva dr.: Anti-c ellenanyag okozta akut haemolytikus transzfúziós szövődmény ...... 3003 F olyóiratreferátumok .................................................... 3009 Levelek a szerkesztőhöz ..................................... 3024 Kön yvismertetés ............ 3025 Hírek ............................................................................ 3027 1

Next

/
Thumbnails
Contents