Orvosi Hetilap, 1984. szeptember (125. évfolyam, 36-40. szám)

1984-09-02 / 36. szám

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította : MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KAZMÉR DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVÁTH KAROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. PETRI GABOR DR. rAk Kálmán dr. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. HONTI JÓZSEF DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. HÍDVÉGI JENŐ 125. ÉVFOLYAM * 36. SZÁM * 1984. SZEPTEMBER 2. Jelenik Zsuzsanna dr., Káli Gábor dr., Timár László dr. és Budai József dr.: Neuroinfekciók gyermekkorban ....................... 2171 E REDETI KÖZLEMÉNYEK Szűcs György dr., Kende Miklós dr. és Uj Mária dr.: Rotavíirus-fertőzés igazolása a vírus-RNS székletből történő kimutatásával ................... 2177 K LINIKAI TANULMÁNYOK Fábián Erzsébet dr., Balázs György dr., Csáky Gergely dr. és Lukács Géza dr.: Thyreoiditisek műtét előtti cytodiagnózisa 2181 KLINIKOPATOLOGIAI TANULMÁNYOK Berkessy Sándor dr., Radványi Gáspár dr., Keresztury Sándor dr., István Lajos dr., Marton Éva dr., Brittig Ferenc dr., Tornóczky János dr., Balikó Zoltán dr., Horgász János dr., Baranyay Ilona dr., Benkó Gábor dr., Villányi Erzsébet dr. és Kelényi Gábor dr.: T-sejtes chronicus lymphocytás leukaemia 2185 TERAPIÄS közlemények Láng István dr., fFeuer László dr., Nékám Kristóf dr., Perl András dr., Szigeti Ágnes dr., Gergely Péter dr. és Fehér János dr.: Litoralon kezelés 'hatása rosszindulatú daganatos betegek lymphocitotoxicitására ... 2193 RITKA KÖRKÉPEK Károlyi Alice dr., Juhász Erzsébet ár., Molnár Sándor dr. és Vngrischpek Györgyi dr.: Chylascitessel szövődött bilaterális chylothorax ........................................................... 2197 H ORUS Hollós József levele Ady Endréhez és Jászi Oszkárhoz ................................................ 2201 Toldy Ferenc ceglédi iskolaéveiről ............... 2203 N endtvich Károly orvosvegyész amerikai utazásá 1855-ben ................................................... 2206 F olyóiratreferátumok .................................................... 2211 Könyvismertetés ............................................................ 2225 Hírek ................................................................................ 2227 Pályázati "hirdetmények ........................................... 2199 1

Next

/
Thumbnails
Contents