Orvosi Hetilap, 1985. február (126. évfolyam, 5-8. szám)

1985-02-03 / 5. szám

ORVOSI HETILAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FÜZT ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KÁZMÉR DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVÁTH KAROLY DR PETRÁNYI GYULA DR. PETRI GÁBOR DR. rak kálmAn dr. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. HONTI JÓZSEF DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. HÍDVÉGI JENŐ DR. * 126. ÉVFOLYAM * 5. SZÁM * 1985. FEBRUÁR 3. Hutter Károly dr., Deli László dr., Katona András dr. és Orosz István dr.: Subclavia punkció — rutineljárás (?) Eredmények és szövődmények ....................... 261 E REDETI KÖZLEMÉNYEK Kovács László dr., Lehotská Veronika dr., Némethová Vilma dr. és Lichardus Branislav dr.: Egyszerű módszer a vízháztartás zavarainak diagnózisára gyermekkorban ........................... 265 K isfalvi István dr. és Kenderessy István dr.: Változások a gyomorsav-secretióban proximális selectiv vagotomia utáni első évben ............................................................... 259 K LINIKAI TANULMÁNYOK Vecsey Dénes dr. és Pánykó Éva dr.: Tapasztalataink hólyagdaganatos betegek adjuváns kemoterápiájával ............................... 265 G ENETIKAI TANULMÁNYOK Török Olga dr., Szokol Miklós dr., Fényi Ágnes dr., Polgár Katalin dr., Szabó Mária dr. és Papp Zoltán dr.: Metachromatikus leukodystrophia prenatális diagnózisa ........................................... 273 T OXIKOLÓGIAI TANULMÁNYOK Petrovicz Éva dr. és ötvös Lajos dr.: A csecsemők és gyermekek vérének ólomtartalmáról ................................................... 277 K AZUISZTIKA Dzsinich Csaba dr., Antóny Miklós dr., Szlávy László dr., Dlustus Béla dr. és Százados Margit dr.: Az arteria carotis interna sérülés okozta álaneurysmájáról ................................................... 279 B eszámolók, jegyzőkönyvek ................................... 283 F olyóiratreferátumok ................................................... 289 L evelek a szerkesztőhöz ........................................... 303 K önyvismertetés ........................................................... 305 H írek ................................................................................ 306

Next

/
Thumbnails
Contents