Orvosi Hetilap, 1985. február (126. évfolyam, 5-8. szám)

1985-02-03 / 5. szám

ARDUAN 9 • я e г ш/ексдо HATÓANYAG: 4 mg liofi lizó It pipecuronium bromatum amp.ként. Oldószer: 2 ml 0,9%-os nátriumklorid amp.-ként. HATÄS: Az Arduan nem depolarizáló neuromuszkuláris blokkoló, amely a harántcsíkolt izmok motoros véglemezén hat. Közepes hatástartamú izomrelaxáns. Hatása szukci- nilcholin alkalmazásával elvégzett intubálást követően, az Arduant a depolarizációs blokk megszűnte után adva kb. 2-3 perc alatt alakul ki, míg intubáláshoz önállóan alkal­mazva kb. 4-5 perc alatt. A klinikai hatás tartama az adagtól és az egyéni érzékenységtől függően átlagosan 40—60 perc. , JAVALLAT: A vázizomzat ellazítása az általános aneszté­ziában. Alkalmazható különböző műtétekben, ahol 20—30 percet meghaladó izomellazítás szükséges. ELLENJAVALLAT: Myasthenia gravis. ADAGOLÄS ÉS ALKALMAZÁS: Közepes vagy hosszú sebé­szi beavatkozások alkalmával felnőtteknek iv.: intubáláshoz és műtéti izomrelaxációhoz általában 0,06- 0,08 mg/tskg alkalmazható; szukcinilcholinnal intubáit be­tegeknek 0,04-0,06 mg/tskg az ajánlott adag. Elégtelen veseműködés esetén 0,04 mg/tskg-nál nagyobb adag nem javasolt. Amennyiben ismételt adás szükséges, a kezdő adag V4-e vagy 1/з-а megismételhető. Ennél nagyobb ismétlő adagok elnyújtott hatást hozhatnak létre. A HATÁS FELFÜGGESZTÉSE: Perifériás idegstimulátorral mért 80-85%-os blokkban, illetve a klinikai jelek alapján megítélt részleges blokk fennállása esetén az izomellazító hatás felfüggeszthető atropinnal kombinálva 1-3 mg neo- sztigminnel vagy 10-30 mg galantaminnal. A relaxans-ha- tás biztonságos megszűnését perifériás idegstimulátorral vagy a szokásos klinikai jelek alapján kell ellenőrizni. MELLÉKHATÁS: A klinikai vizsgálatok során nem találtak kifejezetten az Arduannak tulajdonítható keringési mellék­hatást, de egyes esetekben pulzusszámcsökkenést megfi­gyeltek, főleg olyan betegeken, akik az anesztézia beve­zetéséhez vagy egyidejűleg halothant vagy fentanilt is kap­tak. Hisztamin felszabadító hatása nincs. Egyéb mellékhatások- az eddigi tapasztalatok szerint - nem ismeretesek. GYÓGYSZER-KÜLCSÖNHATAS: - A szukcinilcholin ál­tal kiváltott előzetes depolarizációs blokk erősíti a pipe- kuroniumbromid hatását;- Inhalációs anesztetikumok (halotan, metoxifluran, dietel- éter) és tiobarbiturátok erősítik és megnyújthatják a pipe- kuroniumbromid hatását;- Az antibiotikumok közül a műtét közben alkalmazott gentamicin, klindamicin, am pici Ili n, tetraciklin hatását vizs­gálták a szokásos dózisban. A felsorolt antibiotikumok a te- tanikus fáradás vizsgálata alapján nem befolyásolták a pi- pekuroniumbromid hatását. Tekintettel arra, hogy a tetanikus fáradás hiánya nem zárja ki az antibiotikum hatást és kölcsönhatást, ezért - hasonlóan más, nem depolarizáló izomrelaxanshoz - egyes esetekben lehetséges elnyújtott, nehezen befolyásolható hatás a korai műtét utáni szakban is. A pipekuroniumbromid és antibiotikumok (elsősorban az aminoglikozidok) együttes alkalmazása esetén óvatosság és fokozott ellenőrzés ajánlatos. FIGYELMEZTETÉS: A légzőizomzatra gyakorolt hatása miatt az Arduan injekció csak lélegeztető berendezéssel felszerelt aneszteziológiai és intenzív terápiás egységben, ill. azzal rendelkező osztályokon alkalmazható. Csak frissen elkészített oldat használható. MEGJEGYZÉS: Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti fel­használásra. Kőbányai Gyógyszerá гиду ár, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents