Orvosi Hetilap, 1985. június (126. évfolyam, 22-26. szám)

1985-06-02 / 22. szám

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította : MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben ,* Szérkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR JOBST KÁZMÉR DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVÁTH KÁROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. PETRI GÁBOR DR. RÁK KÁLMÁN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. HONTI JÓZSEF DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. HÍDVÉGI JENŐ * 126. ÉVFOLYAM * 22. SZÁM * 1985. JÚNIUS 2. Schneider Imre dr.: Dr. Melczer Miklós (1891—1985) ................... 1327 Pá vics László dr., Csernay László dr., Mester János dr., Fráter Loránd dr., Csanády Miklós dr., Gaál Tibor dr., Szász Károly dr., Rajtár Mária dr., Ádám Edit dr., Forster Tamás dr. és Kovács Gábor dr.: Néhány non-invasív vizsgálóeljárás teljesítőképessége a bal kamra aneurysma diagnosztikájában ................................................ 1329 ER EDETI KÖZLEMÉNYEK Soltész Gyula dr., Pap Mária dr., Schultz Károly dr. és Vinczellér Mária dr.: Miért nem csökkent az újszülöttkori hypoglykaemia gyakorisága? ........................... 1333 PA THOLÓGIAI TANULMÁNYOK Herendi Eszter dr. és Balázs Lujza dr.: Perinatalis subependymalis agyvérzések. 1339 KLINIKAI TANULMÁNYOK Lakatos András dr., Török László dr., Szűcs Mária dr. és Öze Béla dr.: Amiodaron okozta hyperpigmentatio ........... 1343 TE RÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK Tornóczky János dr., Tóth Antal dr., Balikó Zoltán dr., Kolumbusz László dr., Muth Lajos dr. és Kása Zsuzsa dr.: Adatok a súlyos, septicaemiával járó gyógyszer okozta agranulocytosis kezeléséhez ............................................................ 1349 KAZUISZTIKA Szőcs Gyula dr., Bély Miklós dr. és Tanka Dezső dr.: A csont eosinophil granulomája ................... 1355 HO RUS Megemlékezés Dr. Wald Béláról ................... 1359 Tu dással és emberséggel gyógyított ............... 1360 A hazai irgalmasok betegápoló munkájáról 1362 Folyóiratreferátumok .................................................... 1367 Levelek a szerkesztőhöz ........................................... 1382 Kö nyvismertetés ............................................................ 1383 Hírek ................................................................... 1385 Pályázati hirdetmények ............................................ 1381 1

Next

/
Thumbnails
Contents