Orvosi Hetilap, 1986. január (127. évfolyam, 1-4. szám)

1986-01-05 / 1. szám

Io RVOSI rH ETI LAP AZ EG ÉSZSÉGÜGYI D О I. G О Z О К SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította : MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * TARTALOMJEGYZÉK Révész Tamás dr., Kardos Gabriella dr. és Schuler Dezső dr.: Prognózis és terápia gyermekkori akut lymphoid leukaemiában ................................... 3 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Erdős Gábor dr., f Erdős László dr., Somogyi Szilveszter dr. és Körmendi László dr.: Shockos sérültek tetanusz elleni passzív profilaxisa transzfúzióval ................................ Friss Ágnes: Dopegyt-szedők direkt Coombs pozitivitása KLINIKAI TANULMÁNYOK Szerkesztő bizottság : ALFÜLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. IIIRSCHLER IMRE DR JOBST KAZMÉR DR. KAROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVATH KAROLY DR PETRÁNYI GYULA DR. RAK KALMAN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. HÍDVÉGI JENŐ * Sáfár Ahmed dr., Farkas Sándor dr., Oláh Vilmos dr. és Varga Csaba dr.: Az akut appendicitis problematikája napjainkban .......................................... TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK Syposs Tibor dr., Novák János dr., Nagy László dr. és Keresztes László dr.: I Alsó végtag fagyási sérülés kezelese folyamatos epidurális blokáddal .................. 27 D IAGNOSZTIKAI ELJÁRÁSOK Korom Irma dr., Bertényi Camillo dr., Kapitány Klára dr., Morvay Márta dr. és Dobó Erika o.h.: Fagyasztott metszetek szerepe bőrtumorok intraoperativ diagnosztikájában ..................... 31 KAZUISZTIKA Balogh Lídia dr., öcsényi Zoltán dr. és Verebéig Tibor dr.: Thrombocytopenia radiushiánnyal (TAR syndroma) .............................................. 35 1 27. Évfolyam * I. SZÁM * 1986. JANUÁR 5. Beszámolók, jegyzőkönyvek .................................... 41 Folyóiratreferátumok .................... 43 L evelek a szerkesztőhöz........................................... 57 Könyvismertetés ...................................................... 59 Megjelent..................................................................... 33 Hírek............................................................................ 60 Pályázati hirdetmények ........................................... 58

Next

/
Thumbnails
Contents