Orvosi Hetilap, 1986. február (127. évfolyam, 5-8. szám)

1986-02-02 / 5. szám

ORVOSI HETILAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÄL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KAZMÉR DR. KAROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVATH KAROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. . RAK KÁLMÁN DR. * Felelős szerkesztő: TRF.NCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak : PAPP MIKLÓS DR. GJACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. HÍDVÉGI JENŐ * 127. ÉVFOLYAM * 5. SZÄM * 1986. FEBRUÁR 2. TARTALOMJEGYZÉK Kalmár Zsuzsa dr., Kiss Attila dr., Mórocz István dr. és Telek Béla dr.: Ritka (kórkép — a hypereosinophiliás syndroma .................................................................... 251 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Bársony Júlia dr., Lakatos Péter dr., Földes János dr. és Fehér Tibor dr.: Dj-vitamin terhelés és thyroxin kezelés hatása hypothyreosisos betegek alacsony szérum 25-hidroxi-D;rvitamin szintjére ....... 155 D ávid Károly dr. és Halmy László dr.: Kóroki tényező-e a hepatitis A vírusfertőzés a máj idült, aktív betegségeiben? ................... 261 K LINIKAI TANULMÁNYOK Kádár Krisztina dr., Bendig László dr., Lozsádi Károly dr. és Hartyánszky István ár.: 2-D echocardiographia a koraszülöttek és kis súlyú csecsemők műtéti indikációjában 265 DIAGNOSZTIKAI ELJÄRÄSOK Csécsei Károly dr., Tóth Zoltán dr., Szeifert György dr., Tanké András dr., Nagy Judit dr. és Papp Zoltán dr.: Potter syndroma praenatalis diagnózisa ....... 271 K AZUISZTIKA Lászik Zoltán dr.: Pancreatitis és cytomegalia infectio Burkitt-típusú lymphomás gyermekben ....... 277 M ÓDSZERTANI LEVÉL Prékoncepcionális gondozás 2.4] Beszámolók, jegyzőkönyvek Folyóiratreferátumok ................................................ 289 Levelek a szerkesztőhöz ............................................ 303 Könyvismertetés ............................................................ 305 H írek ........................................... 307 M egjelent ......................................................................... 304 Pályázati hirdetmények ................................................ 302

Next

/
Thumbnails
Contents