Orvosi Hetilap, 1986. március (127. évfolyam, 9-13. szám)

1986-03-02 / 9. szám

ORVOSI I HETILAP I AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben И11Ж1ИЯНДЯ1 Tényi Mária dr.: Dr. Cserháti István (1930—1986) ................. 499 Balázs Márta dr., Toóth Éva dr. és Kovács Ágota dr.: Ártalmatlan melléklelet-e a melanosis coli? .............................................. 501 E REDETI KÖZLEMÉNYEK Gál István dr., Országh Istvánná, Fábián Erzsébet dr., Péter Mózes dr. és Balázs György dr.: A májepe litogenitási indexekkel jellemzett kőképző sajátossága transduodenalis sphincterműtétek után ... 605 * Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KÁZMÉR DR. KÁROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVÁTH KÁROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. RÁK KÁLMÁN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak : PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. HÍDVÉGI JENŐ * 127. ÉVFOLYAM * 9. SZÁM * !986. MARCIUS 9. Zalányi Sámuel jr., dr., Horváth Klára dr. és Kovács László dr.: Kis dózisú kombinált fogamzásgátló tabletták anyagcserehatásai ........................ 511 H orváth Károly dr., Simon Károly dr., Horn Gabriella, Rudas Gábor dr. és Bodánszky Hedvig dr.: A coeliakiás vékonybél hízósejtjeinek degranulációja egyszeri gliadin terhelést követően ............................ 515 KLINIKAI TANULMÁNYOK Sallai György dr., Meződy Melitta dr. és Abermann László dr.: A másodlagos hypertonia gyakorisága ...... 621 T OVÁBBKÉPZÉS Novák János dr.: Az égési sérülést követő hypovolaemia kórélettana és terápiája ................................ 525 RITKA KÓRKÉPEK Kisimre László dr. és Szabó Emil dr.: A puerperalis uterus inversio műtéti és konzervatív ellátása ................................ 531 Beszámolók, jegyzőkönyvek ................................ 533 Folyóiratreferátumok ........................................... 537 Levelek a szerkesztőhöz ....................................... 551 Könyvismertetés .................................................. 553 M egjelent ............................................................. 552 H írek .................................................................... 556 P ályázati hirdetmények ....................................... 555

Next

/
Thumbnails
Contents