Orvosi Hetilap, 1986. május (127. évfolyam, 18-21. szám)

1986-05-04 / 18. szám

I Й R T A l 0 M J E fi Y Z É К ал* ... AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLrAN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÄL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. ÍIIRSCHLER IMRE DR. JOBST KAZMÉR DR. KÁROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVÁTH KÁROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. RÁK KÄLMÄN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. HÍDVÉGI JENŐ * 127. ÉVFOLYAM * 18. SZÁM * 1986. MÁJUS 4. Hollán Zsuzsa dr., Horváth Attila dr., Füst György dr., Nagy Károly dr., Földes István dr., Králl Géza dr., Üjhelyi Eszter dr., Varga Lilian dr., Ágost Gizella dr., Verebélyi Katalin dr., Merétey Katalin dr., Böhm Ute dr., Falus András dr., Furár Mária dr. és Kovács Éva dr.: AIDS rizikócsoportok komplex klinikai immunológiai és virológiái vizsgálata 1983—84-ben ........................................................ 1055 E REDETI KÖZLEMÉNYEK Guoth János dr., Patai Kálmán dr. és Siklósi György dr.: Adatok az ún. „postpill” amenorrhoea okainak a tisztázásához ................................... Ю63 B ereczky Judit dr. és Szelíd Zsolt dr.: A hypercalciuria előfordulása haematuriás gyermekekben ........................... Ю69 K LINIKAI TANULMÁNYOK Rohla Miklós dr.: A mellkasra mért ökölcsapás szerepe az életveszélyes kamrai ritmuszavarok megszüntetésében ............................................ Ю71 Török László dr., és Kádár László dr.: A szubklinikus varicokele diagnosztizálása Doppler-szondával ................................................ 1077 KLINIKAI EPIDEMIOLÓGIA Horváth György dr., Varga Attila dr. és Guseo András dr.: Cerebrovascularis betegforgalom a székesfehérvári idegosztályon 1980—1982-ben ........................................................ 1079 H ORUS Simon Miklós professzor 70 éves ................... 1085 E sztergom egészségügye a török hódoltság alatt ........................................................ 1086 F olyóiratreferátumok ................................................ 1089 L evelek a szerkesztőhöz .............................. 1109 Hírek ................................................................................. 1113 1

Next

/
Thumbnails
Contents