Orvosi Hetilap, 1986. augusztus (127. évfolyam, 31-35. szám)

1986-08-03 / 31. szám

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA T A R T A L 0 M J E 6 Y ZEK Kassai Tibor dr.: Búcsú dr. Lőrincz Ferenctől ........................ 1863 K iss Attila dr., Mórocz István dr., Telek Béla dr., Krajczár Géza dr., Pecze Károly dr. és Rák Kálmán dr.: Idiopathiás refractaer sideroblastos anaemia (IRSA) átmenete heveny myelofibrosisba .............................................. 1865 A lapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÄL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KÁZMÉR DR. KAROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVATH KAROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. RAK KÄLMÄN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: BTAGE ZSUZSANNA DR. BUDA BÉLA DR. GIACINTO MIKLÓS DR. HÍDVÉGI JENŐ KELLER LÁSZLÓ DR. PAPP MIKLÓS DR. WALSA RÓBERT DR. * 127. ÉVFOLYAM * 31. SZÁM * 1986. AUGUSZTUS 3. EREDETI KÖZLEMÉNYEK Király János dr. és Czeizel Endre dr.: A munkahelyi teratogén hatások értékelése a veleszületett rendellenességek kóroki monitorjának adatai alapján .......... 1871 Gal uska László dr., Németh Pál dr., Frank Emil dr. és Bense Katalin dr.: Ragasztószer inhaláció („szipózás”) okozta tüdőiibrózis ? ....................................... 1877 KLINIKAI TANULMÁNYOK Patakfalvi Albert dr., Bencze Katalin dr., Papp Györgyi dr., f Ferenczy Sándor dr., Joós László dr., Csermely Ferenc dr., Sebestyén Miklós dr., Császár Tamás dr. és Kelényi Gábor dr.: Adatok a primaer gastrointestinalis lymphomák klinikumához és therapiájához 1885 ORVOSI SZOCIOLÓGIA Gáti Ágnes dr., Trixler Mátyás dr., Jádi Ferenc dr., Bánki Eszter dr. és Parádi József dr.: Szociális tényezők szerepe az alkoholos hallucinózisok kórlefolyásában ................. 1891 T ÁJÉKOZTATÓ Megjelenés előtt a Szabványos Vényminták VI. kiadása ............................... 1895 B eszámolók, jegyzőkönyvek Folyóiratreferátumok ..... L evelek a szerkesztőhöz..... K önyvismertetés ................ H írek .................................. P ályázati hirdetmények ..... ...... 1897 ...... 1901 ...... 1915 ...... 1917 1 916, 1919 ...... 1920

Next

/
Thumbnails
Contents