Orvosi Hetilap, 1986. október (127. évfolyam, 40-43. szám)

1986-10-05 / 40. szám

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KAZMÉR DR. KAROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVATH KAROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. RAK KÁLMÁN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: BTAGE ZSUZSANNA DR. BUDA BÉLA DR. GIACINTO MIKLÓS DR. HÍDVÉGI JENŐ KELLER LÁSZLÓ DR. PAPP MIKLÓS DR. WALSA RÓBERT DR. * 127. ÉVFOLYAM * 40. SZÁM * 1986. OKTÓBER 5. l ШШШШЗ Kiss Szabó Antal dr.: A csecsemőkori hirtelen halál terminológiai és etiológiai problémái napjainkban ............................................................ 2419 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Romics László dr., Németh Csóka Mihály dr., Szám István dr., Pados Gyula dr., Karádi István dr., Kőszegi Gábor dr. és Kusztos Róbert dr.: Bezafibrát kezelés hatása a szérum és lipoprotein lipidekre ....................................... 2425 K árolyi György dr.: Nagy súlyú újszülöttek növekedésének utánvizsgálata 3 éves korban 2433 KLINIKAI TANULMÁNYOK Gyuris Jenő dr. és Szalay Ágnes dr.: Diszulfiram (Anticol) pszichózisok ............... 2435 Ü.TABB TERÄPIÄS ELJÁRÁSOK Samodai László dr., Drinóczy Mária dr., Kolozsy Zoltán dr., Mohácsi László dr., Dauda György dr. és Porkoláb Zoltán dr.: BCG immuntherápia felületes hólyagtumorok kezelésében ........................... 2441 R ITKA KÓRKÉPEK Csiszár Eszter dr., Fekete Béla dr., Csák Ilona dr. és Csordás Zoltán dr.: Felnőttkorban felismert mucoviscidosis ...... 2447 H ORUS Jendrassik Loránd-emlékérem ....................... 2451 V erzár Frigyes, az orvostörténész ................... 2453 F olyóiratreferátumok .................................................... 2459 Megjelent ........................................................................ 2475 Hírek .................................................................................... 2477

Next

/
Thumbnails
Contents