Orvosi Hetilap, 1986. december (127. évfolyam, 49-52. szám)

1986-12-07 / 49. szám

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította; MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság; ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÄL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KAZMÉR DR. KAROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVATH KÁROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. RAK KALMAN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: BTAGE ZSUZSANNA DR. BUDA BÉLA DR. GIACINTO MIKLÓS DR. HÍDVÉGI JENŐ KELLER LÁSZLÓ DR. PAPP MIKLÓS DR. WALSA RÓBERT DR. * 127. ÉVFOLYAM * 49. SZÁM * 1986. DECEMBER 7. Rák Kálmán dr.: A klinikai kutatás nemzetközi helyzetének néhány mai vonása ................................................ 2979 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Winkler Gábor dr., Gefferth Gábor dr., Gerő László dr., Korányi László dr., Varga Péter és Tamás Gyula jr. dr.: Növekedési hormon elválasztás intenzív inzulinkezelésben részesülő cukorbetegekben ................................................... 2985 H olman Endre dr., Hódi Imre dr. és Tóth Csaba dr.: Percutan nephrolithotomia és ultrahang lithotripsia patkóvesés betegekben (4 eset elemzése) ................................................... 2989 K AZUISZTIKA Radó János dr., Csányi Péter dr., Gercsák György dr. és Osváth János dr.: Vízmérgezés elmebetegekben (psychotrop gyógyszerek és a dohányzás vizsgálata) ................................................................ 2993 GENETIKAI TANULMÁNYOK Méhes Károly dr.: Informatív morphogenetika variánsok (veleszületett minor anomáliák) ....................... 3001 T ERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK Julesz János dr., lványi Tibor dr., Domokos István dr., Janáky Tamás dr., Faredin Imre dr. és László Ferenc dr.: A valódi pubertás praecox kezelése elhúzódó hatású Gn-RH analogonnal ........... 2005 B eszámolók, jegyzőkönyvek ........................................ 3011 Folyóiratreferátumok ................................................ 3017 Levelek a szerkesztőhöz................................................ 3031 Könyvismertetés ............................................................ 3033 Hírek ................................................................................. 3035 P ályázati hirdetmények ................................................ 3032

Next

/
Thumbnails
Contents