Orvosi Hetilap, 1987. január (128. évfolyam, 1-4. szám)

1987-01-04 / 1. szám

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS folyóirata Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÄNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KAZMÉR DR. KAROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVATH KAROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. RAK KALMAN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak : BTAGE ZSUZSANNA DR. BUDA BÉLA DR. GIACINTO MIKLÓS DR. HÍDVÉGI JENŐ KELLER LÁSZLÓ DR. PAPP MIKLÓS DR. WALSA RÓBERT DR. * 128. ÉVFOLYAM * i. SZÁM * 1987. JANUÁR 4. Rusznák Miklós dr., Hadházy Csaba dr. és Koháry Emőke dr.: Az echocardiographia szerepe az acut kardiológiai ellátásban ........................................ 3 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Kerényi Zsuzsa dr., Tamás Gyula dr. és Vargha Péter dr.: A 2,3 difoszfoglicerát napi ingadozása cukorbetegekben és egészségesekben ........... 9 K LINIKAI TANULMÁNYOK Vezendi Sándor dr. és Koncz András dr.: Tapasztalataink a pulmonális alveoláris proteinosis diagnosztikájában és terápiájában ............................................................ 13 N agy Attila dr., Bende János dr., Garas Ferenc dr. és Zoliéi István dr.: Az aranyeres krízisben szenvedő betegek ellátásának taktikájáról ................... 19 Ü JABB TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK Klauber András dr. és Kocsi István: Centrális eredetű nervus peroneus parézis kezelése hazai elektromos stimulátorral ... 25 EPIDEMIOLÓGIAI TANULMÁNYOK Dávid Anna dr., Kégel Eszter dr. és Varga József né védőnő: Légúti megbetegedések morbiditási vizsgálata Dorog város gyermekkörzeteiben 0—3 éves korig .................................................... 29 Beszámolók, jegyzőkönyvek ................................... 33 Folyóiratreferátumok ................................................ 35 Levelek a szerkesztőhöz ............................................... 61 K önyvismertetés ....................................................... 53 H írek ................................................................................. 60 Megjelent ............................................................ 52 59 Pályázati hirdetmények ................................... 50 59

Next

/
Thumbnails
Contents