Orvosi Hetilap, 1987. március (128. évfolyam, 9-13. szám)

1987-03-01 / 9. szám

ORVOSI HETILAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1867-ben * Szerkesztőbizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KÁZMÉR DR. KÁROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVÁTH KÁROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. RÁK KÁLMÁN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak : BTAGE ZSUZSANNA DR. BUDA BÉLA DR. GLACINTO MIKLÓS DR. HÍDVÉGI JENŐ KELLER LÁSZLÓ DR. PAPP MIKLÓS DR. WALSA RÓBERT DR. * 128. ÉVFOLYAM * 9. SZÁM * TARTALOMJEGYZÉK Hógye Márta dr., Móczó István dr., Forster Tamás dr., Édes István dr.. Béres Imre dr., Szabó Éva dr., Tószegi Anna dr., Qaál Tibor dr., Kovács Gábor dr. és Csanády Miklós dr.: Szívizom biopsiával igazolt „autoimmun myocarditisek” immunosuppresszív kezelésében szerzett tapasztalataink ............................ 451 K LINIKAI TANULMÁNYOK Szöllősi János dr., Ugocsai Qyvla dr. is Sas Mihály dr.: Arteficiális inseminatio monitorizálása........................ 459 Bihari Imre dr., Molnár Qyvla dr. és Qarcia Jósé dr.: Módosított visszórműtéttel elért eredményeink__ 463 K AZUISZTIKA Sztakó Péter dr. és Fáber Károly dr.: Cysta tuboovarialisból kiinduló elsődleges tubacarcinoma ................................................................. 469 Ű JABB MŰTÉTI ELJÁRÁSOK Kotsis Lajos dr.: Űj protézis a malignus oesophago-respiratorikus fistulák intubátiós kezelésére.......................................... 473 A GONDOZÁS KÉRDÉSEI Niederland Tamás dr.: Van-e értelme a serdülők hypertonia szűrésének ?.. 477 Beszámolók...................................................................................... 481 Folyóiratreferátumok................................................................... 485 L evelek a szerkesztőhöz ............................................................. 495 Könyvismertetés ........................................................................... 496 Hírek ............................................................................................. 498 1987. MÁRCIUS 1. Pályázati hirdetmények 499

Next

/
Thumbnails
Contents