Orvosi Hetilap, 1987. július (128. évfolyam, 27-30. szám)

1987-07-05 / 27. szám

ORVOSI HETILAP T Д L 0 M J E G Y Z É К S.Z EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ■SZAKSZERVEZETÉNEK rüDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztőbizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KÁZMÉR DR. KÁROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVÁTH KÁROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. RÁK KÁLMÁN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: BTAGE ZSUZSANNA DR. BUDA BÉLA DR. GIACINTO MIKLÓS DR. HÍDVÉGI JENŐ KELLER LÁSZLÓ DR. PAPP MIKLÓS DR. WALSA RÓBERT DR. * 128. ÉVFOLYAM * 27. SZÁM Bánki M. Csaba dr.: Neuropeptidek: új láncszem a pszichiátriai betegségek patogenesisében ..................................... 1391 KLINIKOPATHOLÓGIAI TANULMÁNYOK Balázs Márta dr., Ihász Mihály dr. és Illyés György dr.: Pheochromocytoma: 13 eset kliniko-pathológiai analysise ................................................................................. 1397 K ÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEK Katona Zoltán dr.: Antibakteriális kezelés a körzetorvoslásban............ 1403 K LINIKAI TANULMÁNYOK Marosi Anikó dr., Babosa Mária dr., Hórányi Margit dr., Kemény Kinga dr. és Zimonyi Ilona dr.: A beta thalassaemia minor előfordulása és diagnózisa gyermekkorban ...................................... 1411 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Csiszár Károly dr., Gyepes Péter dr. és Bujalka Rezső dr.: Campylobacter pyloridis kimutatása gyomor-biopsiás anyagból............................................... 1419 Beszámolók...................................................................................... 1423 Folyóiratreferátumok..........................................................t ... 1425 Könyvismertetés .......................................................................... 1440 Megjelent.......................................................................................... 1441 Az Eü. Min. tájékoztatója.......................................................... 1442 Hirek ............................................................................................. 1443 Pályázati hirdetmények............................................................... 1444 * 1987. JŰLIUS 6.

Next

/
Thumbnails
Contents