Orvosi Hetilap, 1987. október (128. évfolyam, 40-44. szám)

1987-10-04 / 40. szám

ORVOSI HETILAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1867-ben * Szerkesztőbizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KÁZMÉR DR. KÁROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVÁTH KÁROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. RÁK KÁLMÁN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. Munkatársak: BTAGE ZSUZSANNA DR. BUDA BÉLA DR. GIACINTO MIKLÓS DR. HÍDVÉGI JENŐ KELLER LÁSZLÓ DR. PAPP MIKLÓS DR. WALSA RÓBERT DR. * 128. ÉVFOLYAM * 40. SZÁM * TARTALOMJEGYZÉK Nyerges Qábor dr., Mészner Zsófia dr.. Gyarmati Éva dr. és Kerpel-Fronius Sándor dr.: Immunosuppressivtherapiában részesülő gyermekek varicella-zoster virus okozta betegségének kezelése acyclovírral ....................................................................... 2083 KLINIKAI TANULMÁNYOK Bábiczky Ágnes dr., Patakfalvy Albert dr., Gelencsér Éva dr. és Papp Györgyi dr.: Solid tumorokhoz és haematológiaí kórképekhez társuló hypercalcaemia syndroma ................................ 2089 K LINIKO-PATHOLOGIAI TANULMÁNYOK Miki5 Tivadar dr. és Thomaházy Vilmos dr.: Caliber persistens artériából származó gyomorvérzések klinikopathologiája............................ 2093 K LINIKAI EPIDEMIOLÓGIA TamásiLászlódr., DézsiÁgnes dr., Sonkoly Ildikó dr., Kiss Erzsébet dr., Balázs Csaba dr. és Szegedi Gyula dr.: Immunpathologiaí betegségek epidemiológiai vizsgálata Hajdú-Bihar megyei lakossági mintában 2101 KAZUISZTIKA Tóth Tibor dr.: Enterocysta perforatiója................................................ 2107 H ORUS Az európai szemészeti iskolák hatása a magyar szemészet fejlődésére a XIX. században................... 2109 J ohn Locke szerepéről az orvosi gondolkodás fejlődésében....................................................................... 2110 Az óegyiptomi gyógyszerészet ..................................... 2113 Beszámolók ....................................................................... 2117 Folyóirat-referátumok ................................................... 2118 L evelek a szerkesztőhöz.................................................... 2128 Könyvismertetések .......................................................... 2129 Megjelent ........................................................................... 2131 1987. OKTÓBER 4. Hírek 2132

Next

/
Thumbnails
Contents