Orvosi Hetilap, 1989. május (130. évfolyam, 19-22. szám)

1989-05-07 / 19. szám

ORVOSI HETILAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztőbizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KÁZMÉR DR. KÁROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVÁTH KÁROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. RÁK KÁLMÁN DR. * * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: BTAGE ZSUZSANNA DR. BUDA BÉLA DR. GIACINTO MIKLÓS DR. HÍDVÉGI JENŐ KELLER LÁSZLÓ DR. PAPP MIKLÓS DR. WALSA RÓBERT DR. TARTALOMJEGYZÉK Siklós Pál dr., Pete Imre dr., Hercz Péter dr., Un­gar László dr., Vigváry Zoltán dr., Ringwald Gá­bor dr. és Bakács Tibor dr.: Rosszindulatú nőgyógyászati daganatos megbete­gedésben szenvedő betegek К-sejt aktivitásának prospectiv vizsgálata. A sugárkezelés és műtét ha­tása......................................................... ..................... 979 E REDETI KÖZLEMÉNYEK Orosz László dr., Altorjay István dr., Hársfalvi Jo­lán dr. és Voith László dr.: Protéin-C és apolipoprotein-szintek vizsgálata co- ronarographiával igazolt ischaemiás szívbetegség­ben......................... 987 A ppelshoffer Sarolta dr., Pintér András dr. és Far­kas András dr.: Veleszületett duodenum obstrukció: a halálozás alakulása 30 év távlatában...................................... 991 KUTATÁS ÉS KLINIKUM Dobó István dr., Szilvási István dr., Pastinszky Ist­ván dr. és Kun Miklós dr.: Egyszerű izotóp módszer a szilárd táplálék gyomorürülésének vizsgálatára.............................. 995 D IAGNOSZTIKAI PROBLÉMÁK Szabó Péter dr., Szelier András dr., Szépvölgyi Anikó dr., Túri Tibor dr. és Simon Kornél dr.: A heveny myocardialis ischaemia EKG-képe...... 999 Ú JABB DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁSOK Katona Gábor dr., Farkas Zsolt dr., Révai Kata­lin dr. és Szabó Mariann dr.: Újszülöttkori icterusos, betegek utánvizsgálata akusztikus kiváltott potenciál audiometria (BE­RA) segítségével....................................................... 1001 KAZUISZTIKA Császár László dr., Viczián György dr., Fekete Ju­lianna dr., Báthory Éva dr. és Szpomy Gyula dr.: Ureter elzáródást okozó emlőtumor metastasis férfiben....................................................................... 1005 Beszámolók............................................................................. 1008 Folyóiratreferátumok............................................................. 1009 Levelek a Szerkesztőhöz....................................................... 1022 Könyvismertetések................................................................. 1024 H írek.................................. 1025 * 130 . ÉVFOLYAM * 19. SZÁM 1989. MAJUS 7.

Next

/
Thumbnails
Contents