Orvosi Hetilap, 2000. november (141. évfolyam, 45-48. szám)

2000-11-05 / 45. szám - H. Lukács Valéria: Turner-szindróma familiáris előfordulása

tis-szel és neuropathiával szövődött Churg-Strauss szindróma differen­ciáldiagnosztikus problémái és ke­zelése - Temesszentandrási Gy.1, Radich K.2, Herjavecz I.2, Kocsis J.1, Prohászka Z.1, Kalabay L.1, Pozso­nyi T.1, Jakab L.1, Fekete B.1 ('Semmelweis Egyetem III. Sz. Bel­gyógyászati Klinika, 2Országos Ko­rányi TBC és Pulmonológiai Inté­zet, Budapest) 98. Renopulmonalis haemorrhagiát oko­zó mikroszkopikus polyangiitis si­keresen kezelt esete - Fónyad G.1, Polner K.2, Kocsis J.1, Pozsonyi T.1, Mihály Zs.3, Temesszentandrási Gy.1, Fekete B.1 ('Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika és 3Anaesthesiológiai és Intenzív The- rápiás Klinika, 2Fővárosi Önkor­mányzat Szent Margit Kórháza, Bu­dapest) 99. Pulmonalis üregképződéssel járó We­gener granulomatosis gyógyult esete - FörhéczZs.', Kalabay L.1, Kánitz É.2, Bogdány I.3, Fekete B.1 ('Semmel­weis Egyetem III. Sz. Belgyógyászati Klinika, 2Országos Tbc és Pulmonológiai Intézet, Semmel­weis Egyetem Kútvölgyi Igazgatóság Radiológiai Osztály3, Budapest) 102. Sarcoidosis ritka típusa, Heerefordt- Waldenström syndroma - Riba M., Szigeti Sz.*, Prugberger E. **, Lőcsei Z. (I. Belgyógyászat, Fiil-Orr-Gégészet,* Markusovszky Kórház, Szombat­hely, Tüdőbeteg Gondozó Intézet, Sárvár”) 106. Idiopátiás hipereozinofil szindró- más betegeink - Dr. Kádár K*., Dr. Liptay L., Dr. Vachaja J. (Központi Honvédkórház I. Belgyógyászat *SE Kútvölgyi Klinikai Tömb) 144. Szisztémás szklerózis kapcsán jelent­kező négy végtagra kiterjedő Raynaud szindróma terápiás lehetőségei - Kelemen Koó É.1, Imre K.1, Kris­tóf V.2, Embey Isztin D.3, Tarján Zs.1 ('Budai Irgalmasrendi Kórház II: Reumatológiai osztály, Semmelweis Egyetem Ér és Szívsebészeti Klini­ka, 3Országos Onkológiai Intézet) 145. Reiter syndroma képével induló négy arthritis psoriaticás esetünk - Imre K., Koó É., Seszták M.* (II. Re­umatológia, Budai Irgalmasrendi Kórház, Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet*)) 198. Wegener granulomatosis esete - Hajdú Krisztina, Csiszár Eszter, Sol­tész Ibolya, Böcskei Csaba (Orszá­gos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet) Témakör: Infektológia, Onkológia, Egyéb Üléselnökök: Ludwig Endre, (Budapest) Láng István, (Budapest) 53. Stromasejtes tumorról három eset kapcsán - Jakab Zs., Patai Á., Tóth Cs.*, Döbrönte Z. (Vas megyei Mar­kusovszky kórház, II. Belgyógyá­szati és Pathológiai* Osztály, Szombathely) 81. Cerebralis metastasist adó emlőtu­mor kezelése nitrozoureával - Németh B., MáhrK., Hafner J. (I. sz. Belgyógyászat, Megyei Kórház, Za­laegerszeg) 100. Recurráló meningitis okaként sze­replő spontán liquorrhea - Tóth G.', Pethő A.1, Fűtó' L.1, Kissík I.2, Sashalmi S.3, Homonnai A.4, Kis Zs.5, Kordás M.6, Czirják S.6 (Markhot Ferenc Kórház Eger: I. sz. Belgyógyászati Osztály', Infektoló- giai Ösztály2, Fül-orr-gégészeti Osztály3, Izotópdiagnosztikai Osz­tály4, Radiológiai Osztály5, Orszá­gos Idegsebészeti Tudományos In­tézet, Budapest6) 111. Vesecarcinoma gátló testes haemo­philia hátterében - Vidó Sándor András, Lőcsei Zoltán, Jáger Rita*, Justin Cooke** (I. Belgyógyászati Osztály, Patológiai Osztály *, Mar­kusovszky Kórház, Szombathely, Vérellátó Állomás*, Szombathely) 116. „ITP” téves diagnózis kezelési szö­vődményei (esetismertetés) - Ali B., Jakucs /., Olasz M., Pocsay G. (Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyu­la, I. Belgyógyászat) 140. Pajzsmirigy daganat diffus metas­tasis kapcsán felmerült diagnoszti­kus nehézségek - Büttl A., Varga L, Rumi Gy., Egyed M., Egyházi Zs.* (Kaposi Mór Megyei Kórház Bel­gyógyászat, Pathológia*) 203. Diabeteses ketoacidosis képében manifesztálódó időskori, 1-es típu­sú diabetes-1 éves utánkövetés - Gaál Zs., Fórizs E., Valenta B. (IV. Belgyógyászat, Nyíregyháza Jósa András Kórház-RI) 204. Myeloma multiplex és a vese - Ladányi Ágnes, Szöllősy Gyula (Fővárosi Önkormányzat Péterfy S: U. Kórház Nephrológia Budapest) 2000. november 18. szombat Díszterem 10.00 Főtéma: Korszerű diagnosztika és terápia Üléselnökök: Rák Kálmán, (Debrecen) de Chátel Rudolf, (Budapest)- Analgetikus nephropathia Nagy Judit, (Pécs)- Per os antidiabetikumok GerőLászló, (Budapest)- Rákmegelőző állapotok a gasztroente- rológiában Tulassay Zsolt, (Budapest)- Terhesség és pajzsmirigy Balázs Csaba, (Debrecen)- Nyirokcsomók differenciáldiagnoszti­kája Losonczy Hajna, (Pécs)- Syncope Fazekas Tamás, (Szeged)- Szemléletváltozás a szívelégtelenség ke­zelésében Préda István, (Budapest) 13.00 Elnöki összefoglaló, de Chátel Rudolf szünet 14.00- 15.00 Novo Nordisk Szimpózium 15.00- 15.30 MSD Szimpózium Családorvosok fóruma Mellkasi fájdalom differenciáldiag­nosztikája Csanádi Miklós, Szeged, Juhász László, (Miskolc) Atherosclerosis prevenciója Meskó Éva, (Budapest), Karádi István, (Budapest) Tesztírás 15.50-16.00 Szünet 16.00- 16.30 Célzott erő, Egyszerűen A COX-2 célzott gátlásának jelentő­sége. A VIOXX (rofecoxib, MSD) klinikai hatékonysága Hodinka László, (Budapest) A VIOXX (rofecoxib, MSD) bizton­ságossága Szombati István, (Budapest) Megbeszélés Tesztírás Az Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett Ágazati Kutatás-fejlesztési pályázat 2000-2002 nyertes pályázatai: I. sz. Klinikai és Kísérletes Onkológiai Bizottság Bak Mihály Balázs Margit Balogh Ádám Ésik Olga Faragó Anna Horváth Örs Péter Jeney András Julow Jenő Kásler Miklós Kerényi Tibor Kiss Csongor Kopper László Kovalszky Ilona Kralovánszky Judit Marschalkó Márta Matolcsy András Molnár János Oláh Edit Pogány Gábor Rácz Károly Répássy Gábor Ribári Ottó Romics Imre Sáfrány Géza Schaff Zsuzsanna Szabó Gábor Szendrői Miklós Szentirmay Zoltán Tímár József Varga Gyula 400 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 600 000 Ft 1 200 000 Ft 600 000 Ft 1 000 000 Ft 500 000 Ft 400 000 Ft 800 000 Ft 700 000 Ft 1 000 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 1 300 000 Ft 400 000 Ft 1 300 000 Ft 500 000 Ft 300 000 Ft 800 000 Ft 600 000 Ft 1 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 400 000 Ft 1 000 000 Ft 400 000 Ft 2471

Next

/
Thumbnails
Contents