Pajtás, 1957 (11. [12.] évfolyam, 1-48. szám)

1957-01-31 / 1. szám

2fi ifi33 /> /* /I #0 Ar« I 50 nil* KÉPES GYERMEKUJSÁG * MEGJELENIK HETENKÉNT * XI. ÉVF. 1. SZ. * 1957. JANUÁR 31 Tj^cl^tífhMgŐM^ £UR7<syi/Rf X.OSS.OJVTÖÖ Amikor utoljára találkoztunk, a fákról még csak nagyritkán hul­lott le egy-egy elsárgult, száraz levél, ősz volt. A mezőket hajna­lonként harmat borította, de a nap még cirógatni is tudott, ha az iskola udvarán szembefordul­tatok vele. Ma pedig már fehérek a kopasz ágak, a hegyoldalak és hólabda száll a téli napfényben. Most kopogtatunk be újra hoz­zátok. Több mint három hónapi szünet után megint elindulunk a városokba, falvakba, tanyákba, hogy átadhassuk a sok-sok vidám­ságot, érdekes újságot, színes me­sét és csengő-bongó verset. Nek­tek formálódtak az úiság színes ol­dalai, a sok huncut figura: Rossz­csont Rudi és Guri Gyuri, a bölcs Jónás és Tóni bűvész. Heteken, hónapokon keresztül készültünk erre a napra, amikor ismét találkozhatunk. Most ellőtt ez az idő. Foeadiatok bennünket ti is olyan szeretettel, amilyennel .mi írtuk az úiság minden sorát. S ha olvasás közben egv-egy mo­soly felvillan arcotokon, egy új játékkal gazdagabb lesz délutáno­tok vagy új kézimunkával, apró­sággal gyaraoodik asztalotok, ak­kor nem volt hiábavaló találko­zásunk annvi szünet után. Hisszük, hogy így lesz, hogy jó munkát végzünk maid kettesben. Ezért köszöntünk benneteket sze­retettel újságunk megindulásakor. LiXIklON ,s*K*r iritMJJ»

Next

/
Thumbnails
Contents