Pajtás, 1964. január-augusztus (19. évfolyam, 1-34. szám)

1964-01-09 / 1. szám

Madáretetőért, madárdal Hozzánk is beköszöntött a tél. Mindent ellepett a hó. A kis énekesmadarak egyre fázósabban húzzák össze ma­gukat. Eddig három madáretetőt és egy mesterséges odút állítottunk fel, hogy ne fázzanak. Az elsőt máris elfoglal­ták a kis cinkék. Vidáman nézegetnek ki a madáretető résein. Figyelmességünket szép éneklésükkel hálálják meg. A madárfelelősök, Aradi Ibolya és Gábor Julianna, egy pillanatra sem feledkeznek meg a madarak etetéséről és gondozásáról IFJ. TAPODI FERENC Kiskundorozsma A sárbogárdi szakorvosi rendelő. Az E—U3 akcióra beküldött rajz. Készítette a Partizán óra HÓCSATA A TAVÁBÓL — Elkészülni! — Mindenki foglalja el kijelölt helyét! — hangzott Hóvár kapitány parancsa. — Igenis — volt a válasz, s alig telt el néhány má­sodperc, a hegy lábánál megjelent az ellenség, vagy­is a Csillebérc őrs tagjai. Rövid haditanácsot tartot­tak, és nekiláttak a hólab-, dák elkészítéséhez. Elfog­lalták hadállásaikat és pil­lanatokon belül megindult az ádáz küzdelem,. Már jóideje tartott a hó- csata, amikor az első védőt eltalálta a hógolyó, és kiállt a játékból. Sajnos az első áldozatot követte a többi. De a támadók is „hullot­tak”. Az utolsó percekben már csak néhány védő tar­totta a „Hóvárat”, de rövi­desen ők is elvesztek a nagy csatában. A háborút a vár romjai­nál ünnepélyes békekötés majd ródliverseny követte. Fenyő Agnes, a Pajtás tudósítója, Boldogkőváralja JúJ de jó a hulló hó! A puha hó jaj de Jó! Kiáltják a budapesti XII. kerület SOl-ee számú Kiss János altábornagy úttörőcsapat Albatrosz őrsének tagjai az Agasvárl pihenő közben Kedves Kenyai Pajtások! A ti Athl folyótok messze van a ml Du­nánktól, most gondo­latban mégis sokszor elröppenünk hozzá­tok. Örülünk, hogy független lett az or­szágotok. Hallottuk, hogy a klju törzs felkelésé­ből 1952-ben nagy nemzetközi felszaba­dító mozgalom lett, pedig az angol gyar­matosítók akkor tíz­ezer testvéreteket gyilkolták meg és százhetvenezret zár­tak be koncentrációs táborokba. Bátor felnőttek él­nek a ti hazátokban, mert most mégis győztetek. I Szeretnénk meg* ölelni benneteket ezekben a szép na­pokban, s ha ott le­hetnénk, veletek jár­nánk a tüzes győzel­mi táncot a tam-tam ritmusára. Messze vagytok tőlünk. így csak üzenni tudjuk, hogy boldog újévet kívánunk és azt, bogy erősödjék szép, gaz­dag hazátok, most már a kenyai gyere­kek és felnőttek bol­dogságára. SPARTACUS őrs Budapest, VIII., Práter u. 11. 3Ctdats (VaLentyina ! Nagyon sokat ér nekem a Te barátságod, kór hogy a való­ságban még nem találkoztunk. Mégis sokat tudok már a te kedves szülőfaludról. Az isko­lába, ahová jársz — úgy ér­zem — csukott szemmel is el­találnék és nagyon szeretem a borscsot. amit édesanyád főz — bár soha nem ettem még. Milyen rosszul tudtam először oroszul? A kártocskát folyton összekevertem a kártylnával. A leveleid sokat segítettek az orosz nyelvtanulásban. Ha most itt lennél, meg is szánkáztat- nálak a mi kedves Mátra hegy­ségünkben. Ilyenkor az újév kezdetén — amikor jobban észrevesszük, hogy megint kinőttük a tavalyi kabátot, s hogy az ablakunk alatt a fenyőfa ismét nagyobb lett félarasznyi új hajtásával — gyakrabban eszembejut, milyen jó. hogy barátok vagyunk. Mintha nem is egyedül leve­leznél velem, hanem minden pionír, aki a te hazádban él. Mondd is meg nekik, hogy sok Ugye szép ürbaba vagyok? Re­mélem mindenkinek tetszem. Néhány hónapja készítettek a pécsi S2S-OS számú Kállai £va úttörőcsapat Tatarino őrsének tagjai. Azóta is féltő gonddal vigyáznak rám boldogságot kívánok nemcsak az új évben, hanem egész éle­tükben. Üdvözöl szerető barátod: HAJAS SIMON Mátramlndszentxől I Szemfülesek kérdezik 1. Melyik a legrégibb szénbánya hazánkban? 2. Mi az embargó? 3. Melyik 1 államnak volt először néger mi­niszterelnöke az újjá­születő Afrikában? 4. 1324. január 8-án halt meg a középkor legnagyobb utazója. Ki­volt az? (A válaszokat lásd a 13-ik oldalon.) Orsi túrán a hó birodalomban, azaz a Budai-hegyekben. A Budapest XIII. kerületi Üttőrő- ház pajtásai

Next

/
Thumbnails
Contents