Pajtás, 1978. január-június (33. évfolyam, 2-22. szám)

1978-01-12 / 2. szám

APRÓBA nan oak A riporter szakkör tagjai vagyis a Bocskai Híradó szerkesztősége a gépírást is megtanulja Ha valaminek az elinté­zését rád bízzák — ha van önérzeted, mindent megte­szel azért, hogy ne csalód­janak benned. Az ilyen pró­batételekben erősödik szí­vósságod, fejlődik akarat­erőd, megtanulsz komolyan gondolkozni és megismered a siker érzését. Hogy hol és hogyan te­heted próbára erődet és eszedet? Az úttörők az idén hat­féle szakpróbát tehetnek a csapatnál. A pesthidegkúti 1861-es számú Bocskai István Úttö­rőcsapatnál érdeklődtem, mit tettek annak érdeké­ben, hogy aki ki akarja próbálni képességeit, módot találjon rá. — A csapatvezetőség és az úttörőtanács közösen döntött abban, hogy milyen szakkörök induljanak az is­kolában — mondta Scharer Éva tanácstitkár-helyettes —, de úgy válogattunk, hogy minden szakpróbára jusson két-három szakkör, ahol a gyerekek letehetik a próbát. A társadalomkutató szakpróbára a földrajz és a könyvtáros szakkör készíti fel a gyerekeket. Az úttörő technikusok repülőmodelle- ző, fotós és motorszerelő szakkörön készülhetnek fel. A természetkutatóknak em­bertani és kisbiológus szak­kört szerveztünk. A zeneba­rát és az irodalmi szakkör a művészetbarát szakpróbáso- kat készíti fel. Az ügyesség­bátorság szakpróbára a sportolóink és a túrázó szakköröseink készülnek. — A szakpróbára már év elején jelentkeztünk — foly­tatja másik beszélgető tár­sam, Kocsi Kati —, én pél­dául a biológiai szakkörbe járok. Hagymát nevelünk üvegben, TIT-előadásra, ki­állításra járunk. — A jelentkezési lapon feltüntetjük a vállalásain­kat, amelyeket folyamato­san teljesítünk. Szakpróbá- záskor három véleményt kell összehasonlítanunk: hogyan értékelem a munká mat, a teljesítményemet én magam; hogyan a szakkör közössége és végül a csa­patvezetőség. A három véle­mény alapján dől el — só­hajtott Harcos Jutka —, hogy arany-, ezüst- vagy bronzjelvényt viselhetek. Amikor náluk jártam, há­rom szakkör dolgozott: a biológus, a repülőmodelle­ző és a-riporter. Az utóbbi­ban, a Bocskai Híradó szer­kesztőségében mire észre­vettem magam, már nem én kérdezősködtem, már én voltam az interjúalany, már három szalagra vették a vá­laszaimat. Nem hagytam magam lehengerelni, én is mindent megtudtam. A csa­patújságnak vannak rovat­vezetői, rovatai. Ünnepi al­kalmakra jelenik meg. Be-

Next

/
Thumbnails
Contents