Pajtás, 1978. szeptember-december (33. évfolyam, 23-38. szám)

1978-09-07 / 23. szám

I Érdukuljun mindun, tinti и i'siihíil tmn. na is kit hí Inni, hí к óh ulff и tűk un, hnsiii tájakon ús a riláff különböaá országaiban tör tűnik 1 1979 Nemzetközi Gyermekév ÜZENET AZ ORSZÁG VALAMENNYI KISDOBOSÁNAK ÉS ÚTTÖRŐJÉNEK KEDVES PAJTÁSOK! Gyorsan elrepült a vakáció. Emlékei mindnyájatokban ele­venen élnek. Bőrötök őrzi még a nyár egészséges színét. S bár sokat meséltek nyári élményeitekről, már kíváncsian kér­dezitek azt is, milyen meglepetéseket, tennivalókat tartogat az új tanév és úttörőév. Az 1978-1979-es úttörőév különleges és érdekesnek ígér­kező esztendő. „Ami világunkért" elnevezésű mozgalom nagy munkára, egész éven át tartó játékra, közös, vidám együttlét- re hív minden kisdobost és úttörőt. Középpontjában szűkebb és tágabb világunk áll, amely tele van rátok váró feladatok­kal, felfedezésre csábító érdekességekkel, megismerésre ér­demes eseményekkel. Várnak rátok régi segítőitek, nevelői­tek, barátaitok és sokan olyanok - felnőttek és gyerekek egyaránt —, akiknek ma még talán a nevét sem tudjátok, az arcát sem ismeritek. Kérünk benneteket, járjatok az eddiginél is kíváncsibb szemmel, figyeljetek oda valamennyi érdekes hallani- és lát­nivalóra. Akarjatok, tudjatok beleszólni a kis és nagy közös­ségek dolgaiba, és ne mulasszatok el semmit, amivel tenni- akarásotokat bizonyíthatjátok, s ami gazdagabbá teheti a most kezdődő úttörőévet. Ha így cselekedtek, majd elmondjátok: jobban értem a vi­lágot, többet tudok belőle, s így lesz szívemnek kedvesebb ez a naprendszer, az öreg földgolyó, a vén Európa, ez a mi gyö­nyörű országunk, az én kis falum vagy városom, az iskolám, a csapatom, a ház, ahol lakom, s körülöttem minden ember. A mi világunkért azzal tehettek a legtöbbet, ha megértitek örömeit és gondjait, ha akartok érte ma még gyermekként, és holnap már felnőttként cselekedni. A Magyar Úttörők Szövetsége Országos Elnökségi bízik bennetek és tudja, hogy ebben az évben is számíthat rátok. Legyetek még lelkesebbek, ötletesebbek, bátrabbak és tettre készebbek, mint eddig bármikor! S így lesz a most következő úttörőév emlékezetes része az 1979-es esztendőnek, amely az egész világon a gyermekeké. A dolgozó népért, a hazáért előre! Magyar Úttörők Szövetsége Országos Elnöksége Megkezdődött? Mondhatjuk így is, de talán sokkal helyesebben hangzik ez a szó: folytatjuk. Az úttörőmunkának ugyanis nincs kezdete és vége, csupán a komolyabb, több munkát igénylő, vagy játékosabb, könnyedebb szakaszai váltogatják egymást. A nyári vakáció - ha úgy vesszük — befejezése volt az elő­ző úttöröévnek, de ugyanakkor felkészí­tett az újra is, hiszen az úttörőtanácsta­gok és más tisztségviselők a táborokban már megismerkedtek az új úttörőév fel­adataival. Ök mór sok-sok ötletet visz­nek magukkal az első őrsi összejövetel­re. Am ötleteket mástól is várnak.

Next

/
Thumbnails
Contents