Állami reálgimnázium, Pancsova, 1895

Pancsovaí állami főgymnasium. 1895/6. A PANC S ОVAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FŐGYMNASIUM ÉM¥MSÍ1F#JÍS r-f- AZ 1895/6. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI T o r d a i Gr у ö r g' y. igazg at ó. A főgymnasiumnál a népiskola IV. osztályának megfelelő előkészítő-osztály is van, a melyből a tanulók a főgym- nasiumba, főreáliskolába, illetőleg a polgáriskolába lép­hetnek. PANCSOVÁN. NYOMATOTT WITTIGSCHLAGER K.-NÁL 1896. Tartalomjegyzék a legutolsó lapon.

Next

/
Thumbnails
Contents