Állami reálgimnázium, Pancsova, 1896

Pancsovai állami főgymnasium. 1896/7. A PANCSOVAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FŐGYMNASIUM ÉimilÍY J)4f£ AZ 1896/7. TANÉVBŐL. KÖZZÉTESZI T o r d a i Gr y ö r g y, igazgató. A főgymnasiumnál a népiskola IV. osztályának megfelelő előkészitö-osztály is van, a melyből a tanulók a főgym- nasiumba, főreáliskolába, illetőleg a polgáriskolába lép­hetnek. PANCSOVA. WITTIGSCH LAGER C. KÖNYVNYOMDÁJA. 1897. Tartalomjegyzék a legutolsó lapon.

Next

/
Thumbnails
Contents