Állami reálgimnázium, Pancsova, 1901

Pancsovai állami fógymnasium. 1901—1902. p­▼TTTTTTTTT Tartalomjegyzék a legutolsó lapon. A PÜ1TCSOVA.I MAGYAR KIRÁIiYI Illami fögymiasiiji Urlili AZ 1901—1902. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI T О R D AI GYÖRGY ТГ' Л 7Г Л T'A PANCSOVÁN. NYOMATOTT WITTIGSCHLAGF.U KÁROLYNÁL 1902.

Next

/
Thumbnails
Contents