Papir-Szaklap, 1923 (2. évfolyam, 4-52. szám)

1923-01-26 / 4. szám

l'íil 4. ssEám. Budapest, 1923. január • -V Röplap. mPII^SZAKLAP Kiadja: Gesmey István. ÁRA 60 KOK. I Szerkeszti: Kende I mre. Jelen számunkban a piaci detail árakat közöljük. *Cööbcn téuedésbőt a negyedévi 550 korona ^(öflzetésí dlJ äetyett csaA 250—500 -550 horondt ftSCdtck 6e. T^érjilft u^y ezt, oa.ta.miat az etmaradt cU/aAat a táphoz már etőzőte^ mettéftett (TCeufetd Dezső néure szótő) csefthtapon hozzúnA etjuttatni. Telefon 162-32. £ AKL. B£iJ^A V., Váci-ut 94. ui.i vi'z ua.izkszkoz<.íy iit H. S « II .ti ! Y K i: A C « I» í W *4 F. F 1» O H F TKZÉICK éi>\ J.SKI.Ö.IK Oi > TH KH « ,iO.\ KK «'I li W El.\ E li E > <í RO SS R .4 K.Í R A I I C íilPMEFAFIB I* A l*IR A A Crí A M Eli IvífiKEIMíS V. i Y>öK-r. 16,18 é517. |||;|^ \ FKST *'*■*'*'*■'0^' szám. .,KUV1ÍUTA“ büuapest. V MAí;Y. hír. irEAMVASlTAK STB. ÁIA.AMI ISTÉZMÉWKIXEK SXFRZthlÉSES SZ.ÍMAT<ilA 1 AI^APITTATOTT: IS«». ÉYKEA. I BCÖTFEEZ^ KÖA YYEK Az uj kereseti adótörvény rendelkezései szerint n következő könyveket köteles vezetni MIA’BKX IPAROS ; MIXDEX KERESKKUÖ /. Veliegyzési könyvet 1. Pénztárkönyvet 2. Anyagbeszerzési könyvel | 5. Árubeszerzési feönyL'cf 3. Megrendelési könyvet 1 6‘. Hitelbe adóit áruk könyvét 7. Alkaln^azotiak nyi7rdníarfc*í feó'nyi.'cf Ezek a könyvek, a törvény utasitósai szerint, száz lappal, két­féle kivitelben elkészültek és kaphatók : HI Sí A IjV O Y - a YOM B a m I>AI>i:ST, IV. llí',«IPOS'l’A-FT< .A s. Porlót, cso'niagolést és forgalmi adót külön számítjuk. 10 darab könyvet Budapesten házhoz szállítunk. W!^5’ ** ., Fii' Vak S/i. «1. rftvi»»:* ...6»-'“ * I, .í. ■REfeJEEEX I A TORPEilO IKÓOÉP I.FOL.BAIIB MOBEI.F.IE K 1 Z Á R E A O S EEABÁSlTELEP: Biué RFKÍITBIA . ÖKÖMlAll rv-l ííu 1 FFFFO.A Úgy történik minden, ahogy azt legutóbb megírtuk. A vásárlási kedv az arak emelkedésével növekszik és az árak emelkedéséhez erősen hozzájárul az a körülmény is, hogy a De' isa- központ megszorította a valuták kiszolgálását. A stabil 3'90-es osztrák korona és az ausztriai papirpiac szilárdabb helyzete azt eredményezi, hogy a nagykereskedők kény­telenek az árakat fokozatosan emelni. Mai számunkban a csomagolópapír árak már a magasabb árjegyzést mu­tatják és a legközelebbi héten valószínűleg a finom papí­rok éra is magasabb lesz. A külföldi gyárak egyes lera- kalai, hogy vevőiket ki tudják elégíteni, a belföldi piacon vásárolnak, természetesen ez is élénkíti a piacot. Érthetetlen a Devisaközpont politikája a papirimport- tal szemben, hiszen papirt muszáj külföldről behozni, ezt nem lehet megindokolni azzal, hogy pártoljuk a hazai ipart. Ha egyéb cikkeknél megtagadja a Devisaközpont a valuták kiszolgálását, még csak el lehet fogadni azt az indokot, hogy mód van rá belföldön is előállítani vagy azzal, hogy nem fontos közszükségleti cikk, esetleg egyes árukra luxus jogcímet is elfogadhatjuk, de a papirosnál, ami nélkülözhetetlenül fontos kulturci^k, nem fogadhatunk el semmiféle indokot. Tudunk eseteket, amikor a Devisa­központ leszállított árukre nem ad valutát és ezzel eset­leg lehetetlenné teszi, hogy legközelebb másként nem fognak tudni egyes cégek árut kapni, csak ha előre fize­tik ki az árut.

Next

/
Thumbnails
Contents