Pártélet, 1968. július-december (13. évfolyam, 7-12. szám)

1968-07-01 / 7. szám

„A mechanizmus előkészítése és bevezetése időszakában kifejtett politikai munka ked­vezően hatott a pártmunka fejlődésére, a párt belső életére, a párttagság egységének erő­södésére. A párttagság felfogásának, szemléletének pozitív változását, fejlődését mutatja, hogy alapjaiban megszűntek azok az aggályok, amelyek a mechanizmus reformjától a párt vezető szerepét féltették. Tovább javult a párttagság érdeklődése és részvétele a közügyek­ben, az üzem, a hivatal, intézmény napi és távolabbi feladatainak alakításában. Az elő­készítő munka során sikerült felkelteni a pártszervek és szervezetek figyelmét, igényét a pártmunka további fejlesztésére, hatékonyságának növelésére.” Ezzel az állásfoglalással kezdődik „a párt gazdaságszervező, irányító és ellenőrző szere­péről” készült jelentés, amelyet a megyei pártbizottság májusban tűzött napirendre. Mit tartalmaz egy-egy megállapítás? - júliusi különrovatunkban erre kerestünk választ. Szőlő- és gyümölcstelepités Nógrádban Nógrád megyéből jelentjük Új varroda Balassagyarmaton

Next

/
Thumbnails
Contents