Pártélet, 1973. január-június (18. évfolyam, 1-6. szám)

1973-01-01 / 1. szám

Mt art­is kormány idüttség szánkban Magyar icialista Munkáspárt tponti Bizottságának a Magyar ^köztársaság íisztertanácsának ^hívására ember 27-től [ember 1-ig talos baráti gatáson gyarországon ózkodott Szovjetunió párt­kormányküldöttsége . Brezsnyevnek, SZKP Központi ttsága [.árának lésével. los helyre ogattak, látogatás ényeiről készült к közül tunk be néhányat FERIHEGY: A budapestiek búcsúztatták a szovjet párt- és ■ormányküldöttséget MTI fotó — Szebellédy) CSEPEL: Brezsnyev elvtárs nagygyűlésen találkozott Budapest munkáskollektiváinak küldötteivel (MTI fotó - VI PARLAMENT: Brezsnyev elvtárs átadta a Lenin-rendet Kádár elvtársnak (MTI fotó - Sze

Next

/
Thumbnails
Contents