Pártélet, 1981. július-december (26. évfolyam, 7-12. szám)

1981-07-01 / 7. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK ^--------zsr-x*—r 5 4iT^_ Ш1 —ч д -..V^T^r­> _ ж A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának folyóirata

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents