Pártélet, 1984. július-december (29. évfolyam, 7-12. szám)

1984-07-01 / 7. szám

Pártélei A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA XXIX. ÉVFOLYAM JÚLIUS 7. SZÁM Szerkesztőség: Széchenyi rakpart 19. Budapest 1987 Telefon: 111-400. 311-321, 116-263 Kiadja a Kossuth Könyvkiadó A kiadásért felel a Kossuth Könyvkiadó igazgatója Kiadóhivatal: Révai utca 16. Budapest Pf. 347. 1370 Telefon: 116-660 Előfizetési díj fél évre 30,— Ft, egész évre 60,— Ft Előfizethető minden pártszervezetben, a Kossuth Könyvkiadó megyei és kerületi kirendeltségeinél (pénzforgalmi jelzőszám: 215-11 529), bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra 84.2536/20-07 — Zrínyi Nyomda Budapest Felelős vezető: Vágó Sándorné vezérigazgató ISSN 0479-6349 FELELŐS SZERKESZTŐ: LAKOS SÁNDOR SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: BALLAI LÁSZLÓ BERGSMANN GYÖRGY DR. BUDZSAKLIA MÁTYÁS DEÁK GABOR GÉCZI JANOS DR. LATOS ISTVÁN LENDVAI ISTVÁN NYITRAI ISTVÁN K. PAPP JÓZSEF PEJAK EMIL DR. RADICS KATALIN RITTER TIBOR DR. SÁLI FERENC SZKOKAN FERENC TAKACS ISTVÁN TÓTH PÁL

Next

/
Thumbnails
Contents