Pártélet, 1985. július-december (30. évfolyam, 7-12. szám)

1985-07-01 / 7. szám

Partéiéi A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA XXX. ÉVFOLYAM (JÚLIUS) 7. SZÁM Szerkesztőség: Széchenyi rakpart 19. Budapest 1987 Telefon: 111-400, 311-321, 116-263 Kiadja a Kossuth Könyvkiadó A kiadósért felel a Kossuth Könyvkiadó igazgatója Kiadóhivatal: Révay utca 16. Budapest Pf. 347. 1370 Telefon: 116-660 Előfizetési díj egy évre 78,- Ft Előfizethető minden pártszervezetben, a Kossuth Könyvkiadó megyei és kerületi kirendeltségeinél (pénzforgalmi jelzőszám: 215-11 529), bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra 85.2536/20-07 Zrínyi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Vágó Sándorné vezérigazgató ISSN 0479-6349 FELELŐS SZERKESZTŐ. LAKOS SÁNDOR SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ADAM GYÖRGY BALLAI LÁSZLÓ BUDZSÁKLIA MÁTYÁS DEÁK GÁBOR GÉCZI JÁNOS LATOS ISTVÁN LEHOCZKY ISTVÁN MOLNÁR BÉLA NYITRAI ISTVÁN ŐSZI ISTVÁN RADICS KATALIN RITTER TIBOR SÁLI FERENC SCHMIDT PÉTER SZKOKÁN FERENC

Next

/
Thumbnails
Contents