Pártélet, 1988. július-december (33. évfolyam, 7-12. szám)

1988-07-01 / 7-8. szám

Partéiét A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA XXXIII. ÉVFOLYAM, 7-8. SZÁM JÚLIUS-AUGUSZTUS Szerkesztőség: Széchenyi rakpart 19. Budapest 1387 Telefon: 111-400, 116-263 Kiadja a Kossuth Könyvkiadó A kiadásért felel a Kossuth Könyvkiadó igazgatója Kiadóhivatal: Révay utca 16. Budapest Pf. 347. 1370 Telefon: 116-660 Előfizethető bármely pártszervezetben, a Kossuth Könyvkiadó megyei és kerületi kirendeltségeinél (pénzforgalmi jelzőszám 215-11529). Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bánmely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hirlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál i(HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10/A. 1900 — közvetlenül vagy, postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj 1 évre 78 Ft Megjelenik havonta 88.2536/07-08-66-21 Zrínyi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Vágó Sándorné vezérigazgató ISSN 0479-6349 FŐSZERKESZTŐ: LAKOS SÁNDOR SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ADAM GYÖRGY BALLAI LÁSZLÓ BUDZSAKLIA MÁTYÁS DEÁK GABOR GÉCZI JANOS LATOS ÍSTVÁN LEHOCZKY ISTVÁN MOLNÁR BÉLA NYITRAI ISTVÁN ŐSZI ISTVÁN RADICS KATALIN RITTER TIBOR SÁLI FERENC SCHMIDT PÉTER SZKOKÁN FERENC

Next

/
Thumbnails
Contents