Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1898

g /M ^/VWWViVA •. /VW/W/VY^/VVXAíVVNA/VV^^ A CZISZTERCZI REND PÉCSI ROM. KAT. FOGIMNAZIUMANAK rr ERTESITOJE AZ 1898—99-IK ISKOLAI ÉVRŐL. PECSETT, NYOMATOTT TA1ZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1899. vsa ;iit '. 1 w III • I I

Next

/
Thumbnails
Contents