Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1899

\j 1 I;] J ! 11 I M ! 1 ! ! 1,1 I ! I ! 1 1 I I I I M I I I I I I I I I I INUIUMMUIK 0000000000000000< A GZISZTERGZI REND PÉCSI RÓM. KAT. FŐGIMNÁZIUMÁNAK ERTESITŐJE AZ 1899-900-IK í^'H. ISKOLAI ÉVRŐL o— o— o— o— o— o— o— o— <>— o— o— <>— o— o— o— o— -s>— o— o — o— <>— <>­<>­o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— PÉCSETT, NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1900. /T TTTTi A A /, /, <, <;, A A < ,. /, v. ,;, A <> <> v v v A A A A A , .;. A .;. A ' <> . . <- A A A A A <><»<><><><><> í 11 TT ITT II i IT Ii Ii 11 Ii if 111 i I.i II 111 \w II Ii i 11111 11 i i ooooo^r l I I M f\

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents