Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1902

R CISZTERCI REND PÉCSI RÓM. KRTH. FŐGIMNRZIUMRNRK értesítőbe RZ 1902-905 iK ISKOLRI ÉVRŐL KÖZLI : VRSS BERTRLRN, IQnZQRTÓ. PÉCSETT, MfOMRTOTT TflIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1903.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents