Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1906

R CISZTERCI REMD PÉCSI RÓM. KRTH. FŐGIMNRZIUMRNRK ÉRTESÍTŐJE RZ 1906—7" , K ISKOLRI ÉVRŐL KÖZLI ; VRSS BERTRLRN, DR., IGNZQRTÓ. PÉCSETT, NYOMATOTT TRIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1907.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents